spiace_dietaAk vaše dieťa neprešlo skríningom, pravdepodobne vás odporučia na ďalšie vyšetrenia.

Vo väčšine prípadov, bude sluch vášho dieťaťa znova vyšerený technikami, ktoré sa podobajú na tie, ktoré boli použité v nemocnici.

Zvuky reči, ktoré každodenne počúvame, môžu byť vysoké, alebo nízke (tak ako aj klaviatúra má rozličné tóny od nízkych, až po vysoké). Skúste napríklad vysloviť 2 rozdielne hlásky „M“ a „S“. Všimnite si, že „M“ je nízky tón a „S“ je vysoký tón! (audiogram)

Diagnostické vyšetrenie kmeňových evokovaných potenciálov je test, ktorý pomôže určiť, akú veľkú poruchu sluchu má dieťa na rozdielnych frekvenciách (výškach).

Cieľom tohto testu je nájsť najslabší zvuk, ktorý vyvolá odozvu (dieťa ho počuje) medzi nízkymi, strednými a vysokými frekvenciami. Ak je dieťa mladšie ako 2 mesiace, testovanie sa robí počas prirodzeného spánku. Ak je staršie, alebo veľmi aktívne, lekár homôže pred testom uspať. To zabezpečí, že sa dieťa nebude hýbať a pohyb neovplyvní výsledky testu.

Ak diagnostický test ukáže, že má vaše dieťa poruchu sluchu, môžete sa obrátiť na nasledujúcich odborníkov:

  • Rano poradenský pracovník v špeciálno-pedagogickej poradni, alebo detskom integračnom centre (databáza zariadení)
  • Foniater – lekár, ktorý sa špecializuje na testovanie sluchu u malých detí a navrhuje načúvací aparát (databáza detských foniatrov)
  • ORL lekár – lekár, ktorý sa sústredí na choroby ucha, nosa a hrdla
  • Pediater – detský lekár
  • Logopéd
  • Terapeut – ak sa u dieťaťa objavia aj iné problémy (okrem poruchy sluchu).

Títo odborníci by vám mali poradiť, ako pracovať s dieťaťom, aby ste minimalizovali dôsledky poruchy sluchu na vývine vášho dieťaťa. Je mimoriadne dôležité, aby sa raná intervencia začala čo najskôr po tom, ako sa zistí porucha sluchu u vášho dieťaťa.