V súčasnosti sa používajú 2 testy na vyšetrovanie sluchu, ktoré nemajú žiadne negatívne vedľajšie účinky.

OAE (Otoakustické emisie) – test, ktorý zisťuje, ako fungujú zmyslové vláskové bunky v slimáku a či sa emisie dostanú z vnútorného ucha cez stredné ucho do vonkajšieho zvukovodu. nemocnicny skriningPočas tohto testu sa malá sonda s mikrofónom vsunie do uška, pustia sa tóny, alebo kliknutia a meria sa odpoveď z vnútorného ucha. Ak kochlea funguje správne (dieťa počuje normálne), mali by sa tieto tóny a kliknutia odraziť späť do vonkajšieho zvukovodu (ušného kanála) a odozvu by mal nakoniec zachytiť mikrofón. Ak má dieťa akúkoľvek poruchu sluchu, žiadna odozva (echo) sa pri vyšetrení otoakustickými emisiaminenameria.

Vyšetrenie kmeňových evokovaných potenciálov BERA, ABR (Auditory brainstem response) – je test, ktorý ukáže, ako funguje sluchový orgán vrátane sluchového nervu u vášho dieťaťa. Tento test kontroluje funkciu slimáku, čo je špirálovitý orgán, ktorý pomáha ľuďom počuť.

Priebeh vyšetrenia:

  • Lekár môže dať vášmu dieťaťu uspávací liek
  • Lekár položí slúchadlá a elektródy na detskú hlavičku. Elektróda je tenký kus plastu, spojený s prístrojom pomocou kábla.
  • Dieťa bude počas vyšetrenia počuť cez slúchadlá zvuk, ktorý sa podobá na kliknutie (vďaka slúchadlám na hlave) a elektródy zachytia potenciály z nervu a mozgu (impulzy v mozgu).
  • Lekár pomocou prístroja zmeria, ako dieťa reaguje na tieto zvuky.

Tento test môže mať aj nasledujúce skratky:

  • brainstem auditory evoked response (BAER)
  • brainstem evoked response (BSER)
  • brainstem auditory evoked potential (BAEP)
  • BERA