a.) Audiometria hrou vo voľnom poli

je vyšetrenie vhodné pre deti od 2 rokov a umožňuje zmerať veľkosť straty sluchu na rozdielnych frekvenciách bez načúvacích prístrojov aj s nimi.

Je to vyšetrenie sluchu, pri ktorom sa na začiatku dieťaťu ukáže, čo sa od neho očakáva, že urobí, keď započuje zvuk. Dieťa môže vhodiť kocku do škatule, vložiť krúžok na paličku, pustiť autíčko po dráhe, nalepiť nálepku alebo urobiť akúkoľvek inú hrovú aktivitu, ktorá ho baví. Zvuky, ktoré dieťa počúva, prichádzajú z reproduktorov, ktoré sú umiestnené v miestnosti, preto tomu hovoríme, že je to audiometria hrou vo voľnom poli. Keďže sa nemeria každé uško samostatne, na audiograme nájdete iba jednu krivku, ktorá je spoločná pre obe ušká. (Na fotke nacvičuje dievčatko audiometriu hrou v domácom prostredí tak, že vkladá drevené puzzle do formy.)

 

b.) Audiometria hrou so slúchadlami

Ako už nadpis napovedá, dieťa v tomto prípade počúva jednotlivé tóny cez vyšetrovacie slúchadlá (nie cez reproduktory) a to, že zvuk započulo, prejaví vopred dohodnutou aktivitou – hrou (pri tóne napríklad stavia z kociek vežu, zapichuje hríbiky do podložky atď.) Takáto hravá tónová audiometria je často najviac efektívnym vyšetrením u detí v škôlkarskom veku, ak chceme u nich zmerať stratu sluchu na každom uchu samostatne. Keďže sa meria každé ucho samostatne, na audiograme nájdete zakreslené 2 krivky pre pravé uško aj pre ľavé uško.

 

Obmedzenia audiometrie hrou

  • Vyšetrenie si vyžaduje zácvik v ambulancii alebo domácom prostredí.
  • Aktivity sa musia obmieňať, aby dieťa zostalo motivované a udržala sa jeho pozornosť.
  • Vekovo je vhodná až od cca 2 rokov.
  • Rovnako ako VRA, aj CPA sa zvyčajne u malých detí musí opakovať na niekoľkých sedeniach, aby odborník získal čo najpresnejšiu informáciu o strate sluchu na jednotlivých frekvenciách.

 

♣  Rada rodičov: Skúšajte si počúvanie rôznych tónov doma – Na smartfónoch sa dá nájsť veľa aplikácií pod názvom „Tone generator‟, ktoré vedia prehrávať zvuky podobné ako pri CPA alebo VRA vyšetrení. Osvedčilo sa nám, že sme si doma s Danielom vyšetrenie nacvičovali – ukazovali sme na uško a hádzali pri zvuku kocky do škatule. Daniel sa tak naučil, čo sa od neho čaká, keď prišiel na skutočné vyšetrenie. Vďaka aplikácii sme zase my mali aspoň hrubú predstavu o tom, čo náš Daniel s načúvačikmi počuje.

 

♣  Rada rodičov: nacvičujte nosenie veľkých slúchadiel doma, aby sa dieťa nebálo –  Filipovi sme sa na vyšetrení opakovane snažili dať slúchadlá na uši, veľmi sa ich však bál a strhával ich dole. A tak sme ho začali privykať na slúchadlá doma. Kúpili sme veľké slúchadlá, ktoré nosia robotníci, aby si nepoškodili pri práci sluch a nosili sme ich všetci doma. Filipovi to prišlo zábavné, tak ich nosil tiež. Keď sme sa po čase zase vrátili na vyšetrenie, dal som si ja na uši svoje robotnícke slúchadlá a náš Filip zase vyšetrovacie. Boli sme v tom spolu a podarilo sa nám zmerať aspoň niektoré zvuky na oboch uškách. Určite si to zopakujeme.