novorodenecUž počas prvých dní života dieťaťa je možné vyšetriť jeho sluch. Nemusíte čakať, kým bude vaše dieťa dostatočne staré na to, aby sa zúčastnilo klasického (formálneho) vyšetrenia sluchu. Toto vyšetrenie je jednoduché, bezbolestné, trvá iba niekoľko minút a nevyžaduje spoluprácu dieťaťa s vyšetrujúcim.

Skríning sa vykonáva v nemocnici, väčšinou predtým, než ju opustíte. To znamená, že každé dieťa, či už je v bežnej, alebo intenzívnej starostlivosti, by malo mať vyšetrený sluch objektívnou metódou (prejsť novorodeneckým skríningom sluchu).

V súčasnosti sa na Slovensku robí novorodenecký skríning sluchu vo viacerých mestách a od marca je povinný. Zatiaľ je to Bratislava, Košice, Prešov, Trstená, Čadca, Trenčín, Martin, Banská Bystrica, Nové Zámky, Nitra, Piešťany, Šaľa, Brezno, Humenné, Vranov nad Topľou, Krompachy a Trebišov.

Novorodenecký skríning sluchu je veľmi dôležitý, pretože sa zistilo, že ak sa porucha sluchu podchytí a začne liečiť včas a zároveň rodina hneď začne s raným poradenstvom, deti s poruchou sluchu môžu dosahovať veľmi dobré výsledky. Odborník z raného poradenstva vám napríklad poradí, ako používať načúvacie prístroje, správne komunikovať s vaším dieťaťom, alebo vám poradí na čo máte nárok a kde hľadať ďalšiu pomoc.

Nasledujúce linky môžu pomôcť:

www.scki.sk
www.mamatata.sk
www.infanthearing.org (v angličtine)
www.infanthearing.org/ehdi.html (v angličtine)