RozhovorAk sa porucha sluchu nezistí včas, môže sa stať, že dieťa začne mať problémy s komunikáciou a rečou, prípadne sa oneskorí aj v ďalších oblastiach. V minulosti sa stávalo, že si poruchu sluchu u dieťaťa nikto dlhú dobu nevšimol (nenadarmo sa hovorí, že porucha sluchu je “neviditeľné postihnutie”). Potvrdila sa až v čase, keď bolo dieťa 3-4 roky staré, pretože veľmi málo a chybne rozprávalo, alebo nereagovalo na svoje meno.

Z tohto dôvodu sa skríning sluchu začal robiť už u novorodencov, aby sa zachytilo čo najviac detí hneď na začiatku a pomohlo sa im vo vývine. Čím mladšie je vaše dieťa, keď sa zistí porucha sluchu, tým väčšia je šanca, že k onekoreniu nedôjde.

Odhalenie poruchy sluchu je však len prvý krok k tomu, aby sme zabránili oneskoreniu vývoja reči. Druhý krok, ktorý Vás čaká, je vyhľadať špeciálno pedagogickú poradenskú pomoc. S dieťaťom by sa malo začať pravidelne pracovať pred 6 mesiacom veku.

Predstavte si, že má dieťa poruchu sluchu a nikto o tom nevie. Takto sa to môže prejaviť v nasledujúcich oblastiach:

Komunikácia a jazyk – Ak vás dieťa nepočuje, uniká mu mnoho zvukov a informácií, čo môže viesť k oneskoreniu vývoja reči a jazyka. Pri ťažkých poruchách sluchu má dieťa veľký problém naučiť sa rozprávať .

Škola – Malá slovná zásoba a neschopnosť komunikovať s učiteľmi a rovesníkmi, vedie k problémom v škole, akademickým, aj sociálnym problémom.

Výchova – Môžete mať pocit, že dieťa je neposlušné a nevšíma si, čo mu hovoríte (hlavne, keď sa mu prihovárate zozadu). Dieťa pri tom nie je neposlušné, ale nepočuje.

Nebezpečie – To, že dieťa nepočuje môže spôsobiť, že si nie je vedomé nebezpečia v jeho okolí – trúbenie auta, prípadne iné výstražné signály.