„Naše dieťa malo byť operované a mal mu byť implantovaný kochleárny implantát, no na naše veľké prekvapenie sme nedostali od implantačného tímu žiadne informácie o možnostiach výberu značky prístroja. Začalo sa o tom hovoriť až vtedy, keď sme sa ich priamo spýtali na dve značky. Myslíme si, že keď je rodič s dieťaťom na týždennom pobyte a je jasné, že jeho dieťa bude implantované, klinika by automaticky mala ponúknuť rodičovi, že ho počas toho týždňa navštívia zástupcovia oboch firiem, aby predstavili svoju značku. Takto by ten týždenný pobyt v nemocnici bol využitý omnoho viac zmysluplne, ako keď tam väčšinu času nič nerobíme. My, ale aj ďalší rodičia, s ktorými sme rozprávali, sme však mali pocit, že implantačné centrum ako keby uprednostňovalo jednu značku a rôznymi narážkami tlačilo NEPRIAMO na rodiny, aby si túto značku vybrali. Prišlo nám to veľmi neprofesionálne.“