„Tu, kde bývame, nám nevedia zmerať ziskovú krivku, nevedia, ako vlastne dcéra s načúvacími aparátmi počuje. Chodíme preto na VRA vyšetrenie do Brna. Keď sa odtiaľ vrátime, naši lekári ironizujú výsledky vyšetrenia. Vyslovene z nich máme pocit, že to považujú za zbytočnosť a nerelevantné. Tvária sa, že iní doktori sú úhlavní nepriatelia a ich zistenia sú samé bludy. A tak sme im prestali hovoriť, čo v Brne pri ďalšej kontrole zistili, lebo o to zjavne nemajú najmenší záujem.‟

 

„Pokiaľ tu zatiaľ určité výkony nerobíme alebo tu nie sú špecialisti na konkrétnu oblasť, nasmerujte nás, prosím, na konkrétne kliniky do zahraničia, kde sa tieto veci už dajú riešiť, kde možno majú na náš konkrétny prípad lepšiu diagnostiku alebo prístroje.‟