„Veľká pomoc pre nás je naša surdopedička, keďže nás prepája s inými odborníkmi. Pomáhala nám pri načúvacích prístrojoch a komunikácii s foniatrom, išla s nami na ÚPSVaR, keď sa preťahoval príspevok na prístroje, dala nám kontakt na logopéda v CVI. Stala sa koordinátorom našich služieb. Sme veľmi vďační za tu fúru času, čo nám venuje.‟

 

„Myslím, že multidisciplinárny prístup k ľuďom s postihnutím je veľmi potrebný. Je dôležité, aby jednotliví odborníci medzi sebou spolupracovali a neriešil každý iba svoju ‚parketu‛ a tým sa to skončilo. Od momentu, keď sme začali s dcérou navštevovať odborníkov, mi to veľmi chýba. Jeden povie tak, ďalší to vyvráti, prípadne nadáva na svojho kolegu a neguje jeho prístup k situácii.‟

 

„Súčasťou tímu sa cítim stále. Viem, že ja ako rodič by som mala Radka čo najviac naučiť, ale nebyť dobre nastavených načúvatiek a našej logopedičky, tak by som bola stratená. Odborníci sa postarali o to, aby Radko čo najlepšie s načúvatkami „počul“ a logopedička nám ukázala, ako s ním pracovať,  ona nám dáva ‚domáce úlohy‛, aby sme išli vpred.‟

 

„Realita je taká, že žiadny tím zatiaľ nemáme. Ja sa cítim byť terapeutom, ktorý kompiluje všetky odborníkmi navrhované postupy. Ideálne by bolo, keby tím existoval a pravidelne sa stretával 3 až4x do roka.‟

 

„Pani doktorka bola veľmi milá, príjemná a ústretová. Trpezlivo nám vysvetlila diagnózu našej dcérky. Opísala časovú líniu, náš plán, kedy sa čo bude diať. Tiež nám odporučila poobzerať sa po surdopédovi, s ktorým sme sa už viackrát stretli. Navzájom si so surdopédom vymieňa informácie o pokrokoch našej dcérky. Pani doktorka nám prvú BAHU zapožičala. Vďaka nej sme začali nosiť BAHA čelenku v 3,5 mesiacoch. Sme veľmi šťastní a vďační za takých ľudí, ako je ona. Sme spokojnejší, lebo vieme, aký je plán, vieme, čo, kedy a s kým sa bude robiť.‟ 

 

 „Máme super odborníkov. Väčšina z nich chodí k nám domov, tak majú celkom jasnú predstavu, ako fungujem s dvomi náročnými deťmi. Vzdávam hold terénnej službe.‟

 

„Chcem veľmi pochváliť prístup lekárov. Zorganizovali sa dokopy ako tím a jednu narkózu dokázali využiť na urobenie dvoch vyšetrení (ASSR aj MR). Stretli sme sa s veľkou ochotou lekárov aj sestričiek na neurológii aj detskej ORL.

 

„Podľa mňa je dôležité, aby mal tím presne nastavený rozvojový plán, pozostávajúci z veľmi konkrétnych krokov a úloh pre rodiča aj odborníkov a zároveň s jasne zadefinovanou frekvenciou návštev. Samozrejme, úzka spolupráca viacerých odborníkov je nevyhnutná. Toto sa u nás v podstate nedeje alebo deje len vo veľmi obmedzenej miere.‟