„Naša učiteľka bola veľmi mrzutá, keď som sa prišla pozrieť na dcéru do triedy. Myslím, že nechcela, aby sa niekto prizeral. Nechcem kritizovať, ja si len potrebujem byť istá, že je o moje dieťa dobre postarané, že je všetko v poriadku.‟