„Poradili nám skúsenú pani s dlhoročnou praxou s nepočujúcimi. Bolo fajn vedieť, že nám niekto bude rozumieť a pomôže nám rozprávať. Na prvom sedení bol syn dosť nervózny a neposedný, ťažko s logopedičkou spolupracoval. Na konci sedenia nám oznámila, že má už plno, ale že má vedľa seba práve zaučenú logopedičku, ktorá nás zoberie. Nevideli sme v tom nič zlé. V rovnakom čase sme logopedičku s praxou spomenuli známym, ktorí majú taktiež dieťa s kochleárnym implantátom, ale nemá viacnásobné postihnutie, odzerá a vie povedať základné slová. Pani logopedička si ich bez váhania zaregistrovala a nechala u seba. Už voľné miesto mala L. Bolo mi to ľúto. Je moje dieťa menejcenné len preto, lebo neodzerá, nerozpráva a je nepozorné? Nepotrebuje práve ono pomoc a rady skúseného odborníka?‟