Cieľom zozbierania príbehov osôb so stratou sluchu je pomôcť počujúcim rodičom pochopiť, aké je to vyrastať so stratou sluchu. Dúfame, že fakt, že mnohí nepočujúci a nesoslýchaví, ktorých príbehy tu uvádzame žijú úspešný a spokojný život, dodá viacerým z vás nádej a víziu do budúcnosti pre vaše vlastné dieťa.

Barbora Paulovičová

Iris Domancová

Veronika Vojtechovská

Peter Birka

Hanna

Simona Hromohová

Roman Vojtechovský

Nika

Jozef Rigo

Denisa Gálová