Malvis

Nepočujúca vysokoškoláčka študúca biológiu a biomedickú fyziku.

Michelle

Nedoslýchavá žena hľadajúca identitu medzi počujúcou a nepočujúcou komunitou.

Mark

Mladý muž vyrastajúci s progresívnou stratou sluchu.

Pamela

Nepočujúca dievčina hľadajúca uznanie medzi počujúcimi.

Irena

Spomienky nepočujúcej učiteľky narodenej v roku 1951.

Kat

Nepočujúca žena pohybujúca sa medzi dvoma svetmi.

Karen

Pochádza z rodiny, kde je porucha sluchu dedičná.

Demetra

Nepočujúca dobrovoľníčka v detskej nemocnici vo Philadephii.