Pochádzam z rodiny v ktorej sa vyskytuje porucha sluchu po 5 generácií. Moja stará mama bola nepočujúca rovnako ako môj starý otec. Moja mama a jej súrodenci majú všetci rozdielnu stratu sluchu.

Mama mala 27 rokov, keď začala strácať sluch. Než som sa narodila, stratila sluch úplne, ale prispôsobila sa používaním načúvacieho aparátu. Spoliehala sa na čítanie z pier a telefón prenechávala na môjho počujúceho otca.

Moji súrodenci začali strácať sluch jeden po druhom a to rozličným spôsobom. Moja najstaršia sestra mala asi tak 3 roky, keď spadla a udrela si hlavu. Ešte v ten deň stratila sluch úplne. Ďalší v poradí bol brat Denis. Bol v práci, keď na neho spadol nosník. Keď sa zobudil v nemocnici, mal závažnú poruchu sluchu. Mal vtedy 36 rokov. Moja ďalšia sestra Jeanie strácala sluch rovnakým spôsobom ako moja matka. Môj posledný brat Kenny začal strácať sluch, keď mal 46 rokov.

Podľa všetkého som bola pri narodení počujúca. Ako 4 ročná som bola diagnostikovaná so strednou stratou sluchu. Svoj prvý načúvací prístroj som dostala, keď som bola vo 4 triede. Nosila som ho zriedkakedy a len čo som prišla zo školy, hneď som si ho dávala dole. Jedno leto počas štúdia na univerzite som spadla pri vodnom lyžovaní. Mala som pocit, že mám vodu v ušiach niekoľko dní. Môj sluch sa však už nikdy neupravil. Testy v škole ukázali, že mám ťažkú stratu sluchu. Začala som nosiť načúvací prístroj hneď ráno, len čo som sa prebudila. V tomto čase som bola ubytovaná na poschodí s viacerými nepočujúcimi a nedoslýchavými študentmi a stala som sa členom komunity Nepočujúcich. Tu som stretla svojho manžela a začala pracovať v oblasti týkajúcej sa hluchoty.

Naše tri deti sa narodili počujúce a začali strácať sluch krátko po chorobe. Môj najstarší syn veľmi ochorel, keď mal 9 mesiacov. Potom mu diagnostikovali strednú stratu sluchu. Keď dovŕšil dva roky, bol už úplne nepočujúci. Moja dcéra (4) a syn (2) boli chorí naraz a obaja diagnostikovaní s poruchou sluchu hneď na to. Všetci traja nosia digitálne načúvacie prístroje a používajú v škole FM systémy. Obidvaja chlapci majú tlmočníkov a všetci traja majú rano intervenčného pracovníka, ktorý nás chodí navštevovať raz za týždeň. Snažíme sa im poskytnúť to najlepšie z oboch svetov – množstvo aktivít a priateľov v oboch z nich.