Nasledujúce príbehy napísali rodiny z celého sveta. Dúfame, že sa pre Vás stanú povzbudením a zároveň zdrojom inšpirácie. Uvidíte, že mnohé skúsenosti sú podobné tým našim, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa stali.

Stretnutie s A.J

A.J má 7 a pol roka. Má progresívnu stratu sluchu. Nosí načúvacie aparáty a chodí do školy pre nepočujúcich.

 

Stretnutie s Becky

Becky je 5 1/2 ročná a narodila sa s ťažkou stratou sluchu. Jej rodičia sa staršia setra sú počujúci. Rozhodli sa, že s ňou budú používať reč aj posunky. Becky nosí načúvacie prístroje a navštevuje školu pre nepočujúcich.

 

Stretnutie s Debbie

Debbie má 5 rokov a je od narodenia nedoslýchavá. Keď bola maličká, jej rodičia sa rozhodli pre auditívno verbálny prístup. Teraz navštevuje škôlku blízko domova. Debbie má malého brata, ktorý je počujúci a jej rodičia sú tiež počujúci.

 

Stretnutie s Emily

Emily má skoro 4 roky. Narodila sa ako nepočujúca a jej rodičia to zistili, keď mala rok. Vo dvoch rokoch získala kochleárny implantát. Jej rodičia a mladšia sestra sú počujúci. Rodina používa oboje – posunkový jazyk aj orálnu reč. Keď mala Emily 3 roky, začala chodiť do školy pre deti s oneskorením jazykového vývinu.

 

Stretnutie s Rickym

Ricky má 4 roky. Narodil sa s ťažkou stratou sluchu. Dostal kochleárny implantát, keď mal 2 roky. Jeho rodina s ním doteraz posunkuje.