Deťom a dospelým,  ktorí majú ťažšie stupne prevodovej alebo zmiešanej nedoslýchavosti, alebo tým, ktorí nemôžu nosiť klasické načúvacie prístroje z dôvodu nemožnosti nosenia za uchom alebo osobám s jednostrannou hluchotou, sú určené systémy pre kostné vedenie.

Tieto systémy niektorí odborníci zaraďujú medzi načúvacie prístroje, iní zasa medzi implantovateľné systémy.  My sme sa rozhodli venovať im osobitnú kapitolu

 

Pre koho sú vhodné systémy pre kostné vedenie?

 

Systémy pre kostné vedenie sú vhodné najmä u ľudí, ktorí nemôžu nosiť bežné načúvacie prístroje z dôvodu nemožnosti nosenia za uchom (chýba ušnica, artrézia zvukovodu) alebo nemožnosti používania načúvacích prístrojov: chronický výtok z uší, alergia na materiál ušnej koncovky, veľká trepanačná dutina, otoskleróza.

 

Použitie systémov BAHD sa odporúča podľa Skřivana, Kabelku a Havlíka odporúča najmä u ľudí:

  • s prevodovou nedoslýchavosťou, malformáciami vonkajšieho zvukovodu (stenóza alebo artrézia zvukovodu, otoskleróza, tympanoskleróza),
  • pri chronických zápaloch stredného ucha, pri trvalom alebo opakovanom výtoku z ucha, pri prítomnosti rozsiahlych trepanačných dutín,
  • s kombinovanou nedoslýchavosťou,
  • pri chirurgicky neriešiteľných sluchových poruchách – napr. kochleárna forma otosklerózy,
  • s jednostrannou V  tomto prípade je princípom efektu BAHA, je to prenos zvuku z procesora umiestneného na postihnutej strane bezdrôtovým kostným vedením do slimáka na zdravej strane. Ziskom pre pacienta je hlavne zlepšenie porozumenia v hluku (odstránenie akustického tieňa hlavy na postihnutej strane) a počutie aj z postihnutej strany. Nedosiahne sa plnohodnotné obojstranné počutie, pretože pacient počuje z oboch strán do jedného slimáka.