Obrázok je použitý s láskavým súhlasom firmy Cochlear (kniha Máme dieťa s poruchou sluchu I)

Prirodzene počujeme dvoma spôsobmi:

  • vzduchom: zvukové vlny prechádzajú jednotlivými časťami sluchového orgánu, teda zvukovodom, stredoušnou dutinou, stredoušnými kostičkami do vnútorného ucha, kde sa energia akustického signálu (zvuk) mení na bioelektrický signál, ktorý sa ďalej šíri sluchovým nervom (viac sa dočítate v kapitole Porucha sluchu),
  • kostným vedením – zvukové vlny obchádzajú časti sluchového orgánu, využívajú schopnosť kosti lebky efektívne prenášať zvukové vlny kosťou a zvuk sa tak dostáva priamo do vnútorného ucha, kde sa tiež mení na bioelektrický signál.

 

Systémy BAHD využívajú schopnosť človeka vnímať zvuky aj kostným vedením. Zvuk sa v procesore mení na vibrácie, ktoré sa

prenášajú kosťami lebky do vnútorného ucha a tam sa spracujú podobne, ako je to pri vzdušnom vedení. Ak je vonkajšie alebo stredné ucho zablokované alebo nejakým spôsobom poškodené, zvuk sa cezeň nemôže dostať do cieľového miesta – teda do vnútorného ucha. V takýchto prípadoch je lepšie viesť zvuk prostredníctvom kostí.

 

Prečo používame názvy BAHD, BAHA, BONEBRIDGE?

BAHD je skratka označujúca všetky systémy umožňujúce kostné vedenie (Bone Anchored Hearing Devices). Na Slovensku sa často nesprávne ľudovo používa skratka BAHA. BAHA je jedným z najrozšírenejších systémov vyvinutých na vedenie zvuku kosťou, ktorý vyrába značka Cochlear. Značka Medel napríklad používa názov Bonebridge pre svoj systém kostného vedenia. Všeobecný názov pre všetky značky takýchto systémov je BAHD.

 

Nasledujúca tabuľka uvádza príklady u nás používaných značiek BAHD.