Systémy pre kostné vedenie u malých detí – kostné vibrátory

U dospelých a starších detí sú väčšinou systémy pre kostné vedenie voperované priamo do lebečnej kosti, pretože sa takto zabezpečí najlepšia kvalita prenosu zvuku do vnútorného ucha. Malé deti majú ešte tenké lebečné kosti, a preto nie je možné operačne vložiť implantát do kosti. Operácia je možná až v čase, keď kosť dosiahne potrebnú hrúbku, čo je obvykle až po 5 roku života dieťaťa.

Z tohto dôvodu sú deťom určené čelenky – takzvané softband. Tieto plnia rovnakú funkciu ako voperovaný prístroj dovtedy, kým nie je možné vykonať operáciu. Pre potrebu tejto kapitoly budeme nazývať  systémy pre kostné vedenie u malých detí kostné vibrátory.