Cena výkonu u nás je daná najmä cenou implantátu. Samotný implantát stojí okolo 750 000 Sk. V súčasnosti je táto cena plne hradená zdravotnou poisťovňou, avšak iba pre obmedzený počet ľudí.

Ak zvažujete kochleárny implantát mali by ste brať do úvahy aj nasledujúce možné výdavky, ktoré nemusia byť bezpodmienečne hradené poisťovňou:

cena a životnosť batérií – životnosť batérie závisí od programu rečového procesoru, množstva času, ktoré dieťa nosí implantát a nastavenia hlasitosti procesoru. V procesoroch, ktoré sa nosia na tele vydrží priemerná nabíjateľná baterka 12 až 15 hodín a skoro 24 hodín alkalická baterka. Baterky pre procesory umiestnené za uchom sa výrazne líšia v závislosti od konkrétneho modelu implantátu.

nahradenie vonkajšej časti z dôvodu straty alebo opotrebovania (cena káblikov, cievky alebo mikrofónu…).

dodatočné prístroje, ktoré môžu zlepšiť počutie cez implantát – ako napríklad konektory na TV alebo FM systémy. Napriek tomu, že tieto prístroje môžu byť maličké, ich cena nie je zanedbateľná

pravidelné cestovanie do implantačného centra za účelom nastavenia rečového procesora

logopedické alebo špeciálno-pedagogické služby nevyhnutné pre primeranú starostlivosť o dieťa s implantátom

Prediskutujte nevyhnutné, ale aj možné výdavky s implantačným tímom.