Čo vlastne znamená „úžitok“ alebo „úspech“ s kochleárnym implantátom? Zmysluplné očakávania by mali zahrňovať zlepšenie rozoznávania zvukov okolia a reči, zlepšenie schopnosti odzerať s podporou sluchu a zlepšenie zreteľnosti reči dieťaťa. Avšak nakoľko bude dieťa rozumieť reči, prípadne nakoľko zreteľná bude jeho vlastná reč, je veľmi náročné predpovedať.

Pri zvažovaní kochleárneho implantátu je dobré pamätať na niekoľko faktov:

 • Kochleárny implantát je pomôcka – nedokáže nahradiť zdravý sluch. Môže pomôcť nepočujúcim deťom vnímať viacej každodenných zvukov aj zvukov reči, avšak zvuky, ktoré dieťa počuje sú neúplné a skreslené.

  Nasledujúce stránky sa pokúsili simulovať počutie cez KI:

  http://www.bsos.umd.edu/hesp/zeng/simulations.html

  http://www.utdallas.edu/~loizou/cimplants/

  http://www.ucihs.uci.edu/hesp/Simulations/simulationsmain.htm

  http://hei.org/research/depts/aip/audiodemos.htm

 • Pred implantáciou sa nedá presne určiť, ktoré dieťa bude úspešné s kochleárnym implantátom. Úspešnosť závisí okrem veku implantácie, príčiny poruchy sluchu, prostredia v ktorom žije… aj od jeho individuálnych schopností naučiť sa rozlišovať zvuky reči.
 • Dieta

 • Ak malo dieťa (dospelý) pred implantáciou zvyšky sluchu, tieto sa po implantácii zväčša stratia. Ak teda dieťa nebude nosiť rečový procesor, na danom uchu nebude nič počuť.
 • Dieťa s kochleárnym implantátom sa môže podobať nedoslýchavému dieťaťu. Ak však nemá kochleárny implantát zapojený (napr. má zložený rečový procesor) – je z neho naďalej nepočujúce dieťa.
 • Skoro všetci nositelia počujú pomocou kochleárnych implantátov reč. Avšak počuť zvuky reči a porozumieť im, nie je to isté. Zlepšenie sluchových a rečových schopností sa neobjaví hneď. Môže to trvať niekoľko mesiacov až rokov, kým sa objavia výraznejšie zmeny v schopnosti dieťaťa komunikovať. Porozumieť reči si vyžaduje hlavne u detí dlhodobý a pravidelný sluchový tréning.
 • Väčšina detí má z kochleárneho implantátu úžitok, avšak sú aj také, ktoré majú z neho minimálny prínos.
 • Sú ľudia, ktorí sa pomocou kochleárneho implantátu naučia rozumieť reči iba sluchom (bez odzerania) a takisto sú schopné telefonovať.
 • Pre mnohých ľudí je dôležité, že cez kochleárny implantát môžu vnímať nielen reč, ale aj zvuky prostredia – vchodového zvončeka, hudby, vtákov alebo zvuky rôznych typov alarmu.
 • Staršie deti a dospelí, ktorí stratili sluch neskôr (stihli si osvojiť rečové a jazykové schopnosti) – tzv. postlingválne nepočujúci, dosahujú lepšie výsledky po kochleárnej implantácii ako iné deti.
 • Pre prelingválne nepočujúce deti (narodili sa nepočujúce), ktoré boli implantované v mladom veku je implantát predovšetkým pomôcka, pomocou ktorej môžu budovať svoje dosiaľ neexistujúce sluchové a rečové schopnosti. Mladšie deti majú väčší úžitok z kochleárneho implantátu ako staršie.
 • Kochleárny implantát nedokáže poskytnúť dieťaťu, ktoré je od narodenia nepočujúce dostatok úžitku na to, aby sa naučilo hovorenému jazyku rovnako rýchlo ako typické počujúce dieťa.
 • Implantácia je len prvý krok v dlhodobom procese. Ak má dieťa dosiahnuť maximum svojich možností, je nevyhnutné, aby ste sa ako rodičia aktívne podieľali na jeho rehabilitácii a vzdelávaní. Odborník trávi s dieťaťom minimum času a preto to musíte byť práve Vy, kto mu poskytne množstvo sluchových a rečových podnetov doma, v aute alebo obchode.
 • Spojenie medzi kochleárnym implantátom a následnou bakteriálnou meningitídou sa nepotvrdilo. Viac sa dočítate tu: http://www.fda.gov/cdrh/safety/cochlear.html Pri zohľadňovaní rizika následnej meningitídy by sa malo pamätať, že:
  • akákoľvek operácia vnútorného ucha zvyšuje riziko infekčných chorôb akou je napríklad meningitída (niektoré nemocnice kandidátov pred operáciou očkujú)
  • niektorí nepočujúci môžu mať od narodenia abnormality vnútorného ucha, ktoré môžu zapríčiniť náchylnosť k meningitíde a to s ale aj bez kochleárneho implantátu
  • u niektorých ľudí, ktorí stratili sluch kvôli meningitíde je zvýšené riziko, že sa u nich objavia následné epizódy meningitídy, v porovnaní s ostatnou populáciou.
 • Napriek kultúrnym a etickým sporom ohľadne kochleárneho implantátu existujú v rámci komunity Nepočujúcich, nepočujúci ľudia (hlavne v zahraničí), ktorí sú hrdí na to, že sú nepočujúci, plynule používajú posunkový jazyk, ale napriek tomu skúsili kochleárny implantát – napr. zo zvedavosti, aké je to počuť.