Kochleárny implantát je voperované elektronické zariadenie, ktoré stimuluje nervy vo vnútornom uchu (kochlei). Medzi výrobcov kochleárnych implantátov patrí napr. Advanced Bionics Corporation, Cochlear alebo Med-El. Na Slovensku sa používajú implantáty od firmy Med-El (Rakúsko) a firmy Cochlear (Austrália).

Všetky modely implantátu (bez ohľadu na výrobcu) pozostávajú z vnútornej a vonkajšej časti:

Vnútorná časť KI je vložená počas operácie do spánkovej kosti. Skladá sa z:

prijímača (stimulátora), ktorý je uložený pod kožou za uchom a

jemného zväzku elektród (počet je rozdielny pri jednotlivých druhoch implantátov), kochleaktorý sa vsúva do slimáka vnútorného ucha. Elektrický signál, ktorý vznikol spracovaním zvukov s nižšou frekvenciou sa vysiela do elektród pri vrchole slimáka, kým signál, ktorý vznikol spracovaním zvukov s vyššou frekvenciou sa vysiela do elektród uložených na začiatku slimáka (podobne ako by to bolo v zdravom uchu).

implantat1
implantat2

Vonkajšia časť KI pozostáva z rečového procesora, vysielacej cievky a mikrofónu. Pripája sa až vtedy, keď je jazva po operácii zahojená.

Mikrofón je umiestnený za uchom a jeho úlohou je zachytávať zvuky.

Rečový procesor sa nosí vo vrecku, na opasku alebo u novších miniaturizovaných modelov za uchom (rovnako ako načúvací prístroj). Pozostáva z kontrolného panelu (s mikrofónom, kontrolkami citlivosti a hlasitosti), zdroja (miesto pre baterku) a cievky s káblikom. Program rečového procesora, nazývaný tiež mapa obsahuje nastavenia výšky, hlasitosti a synchronizácie. Nastavuje ho odborník niekoľko týždňov po operácii individuálne pre každé dieťa.

Úlohou vysielacej cievky je prenášať informácie o zvukoch z rečového procesora do vnútorného prijímača. Je magneticky pripojená k povrchu hlavy za uchom na mieste nad implantovaným prijímačom.

Platinum Series

Auria Processor

Platinum Series

Auria Processor

Sprint Processor

Esprit Processor

Sprint Processor

Esprit Processor

Na trhu sú dostupné aj iné rečové procesory a

konfigurácie než sme na ukážku uviedli tu