Kochleárny implantát je určený pre nepočujúcich ľudí a ľudí s ťažkou poruchou sluchu. Kandidátom môžu byť deti aj dospelí. Podľa americkej The Food and Drug Administration 2005 data, získalo kochleárny implantát už skoro 100 000 ľudí na celkom svete.

Dospelí ľudia, ktorí stratili sluch neskôr, počas svojho života (tzv. postligválne nepočujúci), majú najčastejšie úžitok z kochleárneho implantátu. Je to preto, že dokážu spojiť zvuk, ktorí si pamätajú z doby keď počuli, so zvukom, ktorý počujú teraz cez kochleárny implantát. To im napomáha porozumieť reči sluchom, bez vizuálnej pomoci, akou je napríklad odzeranie alebo posunkový jazyk.

Aj malé deti sa môžu stať kandidátom na implantát, ak majú obojstrannú hluchotu, alebo ťažkú obojstrannú poruchu sluchu a majú minimálny (žiaden) zisk z dobre nastaveného načúvacieho prístroja. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby deti nosili načúvací aparát najmenej 3-6 mesiacov pred tým, ako sa začne uvažovať o kandidácii na kochleárny implantát.

Kochleárny implantát spolu s intenzívnou sluchovou a rečovou terapiou, ktorá nevyhnutne nasleduje po operácii, môže pomôcť malým deťom nadobúdať reč, jazyk a sociálne zručnosti. Odborníci stále debatujú o tom, aký je najlepší vek pre implantáciu detí. Väčšina detí, ktoré získavajú implantát v súčasnosti je medzi 2 a 6 rokom života. Zdá sa však, že skoršie implantované deti vykazujú lepšie výsledky.