Na konci diagnostického procesu sa implantačný tím rozhodne, či by vaše dieťa mohlo mať úžitok z kochleárneho implantátu. Avšak ste to v konečnom dôsledku Vy, kto je zodpovedný za rozhodnutie. Pre niektoré rodiny je toto obdobie veľmi náročné, pretože je veľa faktorov, ktoré musia brať do úvahy. Je veľmi dôležité, aby ste vy aj odborníci zvážili priania dieťaťa, pokiaľ už je dostatočne staré a zahrnuli ho tak čo najviac ako sa dá do rozhodovacieho procesu. Rozhodnúť sa, by vám mali pomôcť vyvážené informácie od lekárov, špeciálnych pedagógov, ľudí s kochleárnym implantátom, ale aj bez neho.

Dajte pozor na mediálny portrét kochleárnych implantátov. Pamätajte, že príbehy o úspechu sú tie, ktoré sa ľahšie prezentujú. Príbehy v správach často prezentujú deti na začiatku procesu. Určite je vzrušujúce vidieť dieťa, ktoré „počuje“ po prvý krát v živote. Avšak netreba zabúdať, že ešte veľa práce bude nutnej, než sa stane zvuk pre dieťa zmysluplným.

Extrémistické názory nájdete na oboch stranách spektra – jednoznačne pre aj jednoznačne proti. Ako rodičia, ktorí zbierate informácie by ste mali byť pripravení na pozitívnu, ale aj negatívnu spätnú väzbu.

Širšia rodina a priatelia vás môžu tlačiť, aby ste pre dieťa zaobstarali kochleárny implantát. Časté sú vyjadrenia typu „Chceš predsa urobiť všetko čo sa len dá pre svoje dieťa, nie?“. Pokiaľ sa rozhodnete dieťa neimplantovať, mali by ste byť pripravení vysvetliť zvyšku rodiny, že rozhodovanie závisí od množstva faktorov, a že vaše rozhodnutie je jednou z legitímnych možností.

Niektoré z dôvodov, ktoré uvádzajú rodiny, ktoré sa rozhodli neimplantovať dieťa sú napríklad:

  • presvedčenie, že kochleárny implantát nezlepší kvalitu života dieťaťa natoľko, aby boli ochotní podstúpiť operáciu dieťaťa
  • presvedčenie, že iné jazykové, komunikačné alebo technologické možnosti môžu efektívne uspokojiť jazykové, kognitívne, sociálne a iné potreby dieťaťa a umožniť mu tak úspešný život
  • uvedomenie si, že dieťa už prekročilo vek, kedy by sa používanie hovoreného jazyka stalo očakávaným výsledkom kochleárnej implantácie.

Podnetné pri rozhodovaní môže byť stretnutie s inými rodinami, ktoré týmto procesom už prešli a to bez ohľadu na to, či sa pre kochleárny implantát rozhodli alebo nie. Takisto si môžete prezrieť niektoré diskusné fóra, na ktorých sa rodičia zdieľajú o svojich výhrach aj prehrách s kochleárnym implantátom (zaujímavé je napríklad anglické fórum, zaoberajúce sa AJ kochleárnym implantátomhttp://www.ndcs.org.uk/applications/discussion/

Zdrojom ďalších informácií pre Vás môžu byť aj zahraničné organizácie, publikácie od výrobcov, odborné publikácie. Ich zoznam nájdete v sekcii Zaujímavé linky a publikácie.