Riziká

¨ Kochleárna implantácia je spojená s rizikami ako každá iná operácia v celkovej narkóze. Riziko anestézie, ktorá je nevyhnutná, je trošku väčšie u malých detí v porovnaní s dospelými.

¨ Samotný chirurgický výkon zrealizovaný skúseným ušným chirurgom predstavuje malé riziko, ale napriek tomu môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k poškodeniu tvárového nervu, zmene citlivosti v okolí ušnice, poruche chuti alebo rovnováhy, zhoršeniu ušného šelestu.

¨ Implantát je technicky pomerne spoľahlivý prístroj, ktorého životnosť sa plánuje na celý život dieťaťa s implantátom. Výrobcovia udávajú záruku na implantovanú časť desať rokov. Zlyhanie voperovanej časti prístroja sa vyskytuje približne u 2 až 4 % pacientov. V takom prípade je nutná reimplantácia.

¨ Dlhodobé nežiaduce účinky elektrickej stimulácie na vnútorné ucho zatiaľ nie sú známe.

¨ Môže sa stať, že kochleárny implantát nebude mať pre danú osobu (dieťa) prínos.

Obmedzenia

¨ Ľudia s kochleárnym implantátom nemôžu podstúpiť nasledujúce vyšetrenia:

  • MRI (magnetickú rezonanciu) – je možná iba v prípade, že má dieťa implantát s odstrániteľným magnetom. Výnimku tvorí tiež kochleárny implantát PULSAR CI100, ktorý je bezpečný aj pri magnetickej rezonancii do intenzity 0,2, 1,0 a 1,5 Tesla bez potreby odstránenia vnútorného magnetu.
  • Elektro operáciu alebo diatermiu v blízkosti implantovanej časti kochleárneho implantátu
  • Elektrokonvulzívnu terapiu (elektrošoky), ktorá sa využíva predovšetkým u endogénnych depresií a schizofrénie
  • Ionizačnú radiačnú terapiu

¨ Vnútorná časť kochleárneho implantátu nie je ovplyvniteľná plávaním alebo akoukoľvek inou aktivitou. Odporúča sa však vyhýbať kontaktným športom ako napr. box, pri ktorých môže prísť k viacerým úderom do hlavy a nosenie helmy počas bicyklovania alebo korčuľovania. Takisto sa neodporúča hĺbkové ponáranie (napr. v mori), pretože pri ňom vzniká veľký tlak, ktorý môže poškodiť implantát.

¨ V prípade, že chce dieťa plávať, alebo robiť čokoľvek, kde by došlo k navlhčeniu alebo nadmernému spoteniu, musí sa rečový procesor odpojiť.

¨ Statická energia môže potenciálne poškodiť elektrické časti implantátu, alebo vymazať programy rečového procesora. Výrobcovia implantátov sa snažia tento problém vyriešiť. Zatiaľ sa však odporúča odpojiť rečový procesor počas toho, ako sa dieťa hrá na plastických šmýkačkách alebo plastických guliach. Takisto sa vyhýbajte dotknutiu rečového procesora pred tým, ako sa dotknete dieťaťa. Tým, že sa dotknete dieťaťa skôr ako sa dotknete procesora, uzemníte sa a vyhnete sa tak preneseniu statickej elektriky na procesor.

¨ Rádiové vlny (napr. mobilné telefóny) môžu u niektorých užívateľov prechodne rušiť zvuk.