V súčasnosti je stále dostupných málo štúdii z oblasti kochleárnych implantátov a používania posunkového jazyka. Je to preto, že mnohé deti v minulosti pochádzali predovšetkým z orálneho prostredia a tak nebol dostatok času na to, aby sa vytvorili dlhodobé štúdie sledujúce implantované deti, ktoré používajú posunkový jazyk.

Ponúkame však niekoľko vyjadrení odborníkov, ktoré potvrdzujú úžitok z PJ:

¨ Pravidelné používanie totálnej komunikácie môže byť efektívny spôsob ako facilitovať jazykový rast dieťaťa s implantátom. Je však nevyhnutné, aby bolo dieťa vystavené bohatému zvukovému prostrediu toľko hodín ako je len možné, a posilnil sa tak sluchový komponent (výchova) v programe totálnej komunikácie.

(McKinley, A., & Warren, S. (2000). The effectiveness of cochlear implants for children with prelingual deafness. Journal of Early Intervention, 23)

¨ Zdá sa, že dieťa, ktoré je dobrý komunikátor pred implantáciou, a je jedno či je schopné komunikovať potichu alebo nahlas, bude mať v neskorších rokoch dobrú schopnosť rozlišovať zvuky reči.

(Tait, M., Lutman, M. E., & Robinson, K. (2000). Preimplant measures of preverbal communicative behavior as predictors of cochlear implant outcomes in children. Ear and Hearing, 21, pp 1824).

¨ Jedno z pozorovania určite vyplýva: ak je dieťa vystavené od narodenia dvom jazykom, nespôsobuje to oneskorenie alebo zmätok v procese osvojovania jazyka.

(Petitto, L. A., Katerlos, M., Levy, B., Gauna, K., Tétrault, K., & Ferraro, V. (2001, June). Bilingual signed and spoken language acquisition from birth: implications for the mechanisms underlying bilingual language acquisition. Journal of Child Language,28, pp 453496.)

¨ Deti môžu mať úžitok z používania kochleárnych implantátov bez ohľadu na komunikačnú stratégiu v ich škole. Činitele, ako napríklad vek, v ktorom deti získajú implantát, sú omnoho viac dôležité.

(McDonald, C., Hieber, C., Alexander, S., Arts, H., & Zwolan, T. (2000, October). Speech, vocabulary, and the education of children using cochlear implants: Oral or Total Communication? Journal of Speech, Language, and Hearing Research,43)

¨ Je dôležité, aby sa vytvorili stratégie, ktoré by boli schopné identifikovať deti, ktoré nemajú úžitok z kochleárneho implantátu a to v čase, kým sú dostatočne malé na to, aby nadobudli jazyk iným spôsobom… Ak deti nemajú prístup k spoločnému jazykovému systému vďaka ktorému by mohli komunikovať s členmi rodiny, inými deťmi alebo dospelými osobami počas prvých rokov života, ich kognitívny a psychosociálny vývin je negatívne ovplyvnený.

(Spencer, P. (2002). Language development of children with cochlear implants. In I. Leigh & J. Christiansen, Cochlear implants in children: Ethics and choices. Washington, DC: Gallaudet Press)