Prečo používať posunkový jazyk s deťmi s implantátom?:

  • aby ste mohli dieťaťu poskytnúť ľahko dostupný jazykový systém v ktorom môže bez námahy komunikovať svoje túžby, myšlienky, potreby
  • aby ste podporili jazykový vývin cez silný zrakový zmysel a to až do obdobia, než sa sluch vycvičí natoľko, aby mohol prebrať zodpovednosť za učenie sa orálnemu jazyku
  • aby sa zaistil jazykový vývin v prípade, že sa nerozvinie hovorený jazyk u implantovaného dieťaťa (tzv. záchytná sieť)
  • aby ste podporili komunikáciu v rozličnom prostredí. Niektoré implantované deti (rovnako ako niektoré ťažko nedoslýchavé deti) môžu efektívne orálne komunikovať v sociálnej situácii, avšak posunkový jazyk im poskytuje dodatočnú podporu pre abstraktné myslenie, riešenie problémov a asimiláciu nových informácií v akademickom prostredí.