V čase, keď sa na trhu v zahraničí objavili kochleárne implantáty, väčšina rodín, ktoré sa pre nich rozhodovala boli rodiny, ktoré silne preferovali orálne vzdelávaniu. Postupom času ako sa implantáty rozšírili sa zistilo, že rodiny sa líšia v očakávaniach od kochleárneho implantátu, ale aj výbere následnej komunikácie.

Napriek tomu, že sa v nemocniciach odporúča používať na komunikáciu s implantovanými deťmi „auditívno-verbálny“ prístup (ktorý je pre mnohé deti efektívny), postupne sa do popredia začali dostávať komunikačné prístupy zdôrazňujúce používanie oboch jazykov – posunkového aj hovoreného.

Výskum so 439 rodinami školou povinných deti z roku 1997 (Gallaudet University Research Institute) ukázal, že skoro 2/3 rodín pokračuje v používaní posunkového jazyka aj po implantácii, v snahe podporiť komunikáciu s dieťaťom v domácom prostredí. Takisto Amy McConkey Robbins v publikácii Advanced Bionics Corporation (výrobca implantátov) s názvom Loud and Clear (vol4, issue 2) tvrdí, že „značná časť detí s kochleárnym implantátom používa posunkový jazyk”, a že “pediatrické implantáty” sa skoro rovnako rozdeľujú medzi tých, ktorí používajú orálnu metódu a tých, ktorí používajú totálnu komunikáciu.


Zdá sa, že posunkový jazyk zohráva rolu v jazyku, komunikácii, vzdelávaní ale aj identite detí s kochleárnym implantátom. Niektoré deti získavajú kochleárny implantát v čase, keď už sú schopné komunikovať v posunkovom jazyku. Rola, ktorú zohráva posunkový jazyk v živote dieťaťa sa pritom môže s postupom času meniť. Úroveň používania posunkového jazyka u dieťaťa ovplyvní nielen edukačné a komunikačné voľby, ale takisto výber vhodných stratégií sluchovej a rečovej výchovy.

Mary Pat Moeller, Ph.D., riaditeľka Center for Childhood Deafness at Boys Town National Research Hospital in Omaha, Nebraska (Advanced Bionics Workshop: Options For Success in Chicago, ASHA preconference workshop, 2003), opisuje 4 úrovne používania posunkového jazyka u detí s kochleárnym implantátom:

  • základný používateľ PJ (foundational user ) – posunkový jazyk sa používa ako most k orálnemu vývinu (u skoro identifikovaných novorodencov)
  • dočasný používateľ PJ (transitional user) – posunkový jazyk je súčasťou života dieťaťa a súčasnou snahou je prechod na orálne prostredie
  • strategický používateľ PJ (strategic user) – dieťa sa naďalej spolieha na kombináciu hovoreného a posunkového jazyka
  • dominantný používateľ PJ (dominant sign user) – dieťa plynulo používa prirodzený posunkový jazyk a implantát dostáva v neskoršom veku. Napriek tomu, že sa naučí mnohým užitočným zručnostiam, jeho progres v orálnom jazyku je väčšinou pomalší ako u detí implantovaných v ranom veku, prípadne detí so skorými ranými skúsenosťami v hovorenom jazyku.