Nasledujúci zoznam zahrňuje stratégie, ktoré sú vhodné pri podpore vývinu hovoreného jazyka v posunkujúcom prostredí.

  • upozornite dieťa na modalitu, ktorú používate (napr. „Teraz ideme počúvať“)
  • zakomponujte „sendvičovú techniku“ – prepojenie sluchového a vizuálneho módu (povedzte slovo (vetu) – zaposunkujte to – povedzte to znova…..alebo v opačnom poradí)
  • modelujte a rozširujte posunky, ktoré už dieťa pozná do hovoreného jazyka (napr. keď dieťa posunkuje lopta, zopakujte späť, „Áno to je lopta“).
  • poskytujete aktivity, ktoré zahŕňajú zvuk počas dňa (napr. používajte budíky na upozornenie, že je koniec aktivity alebo hudbu, ktorá by signalizovala, že je čas na zmenu).
  • pre starších študentov je dôležité, aby sa vytvoril spoj medzi hovoreným jazykom a prirodzeným posunkovým jazykom (napr. vysvetlite ako vyzerá slovo alebo veta v prirodzenom posunkovom jazyku a ako znie v Slovenčine).

Ďalšie stratégie ako podporovať vývin hovoreného jazyka u detí s implantátom nájdete v článku – Training the Ear to Listen, ktorý vydal Laurent Clerc National Deaf Education Center (v anglickom jazyku)