Počas toho, ako bude foniater vyberať alebo nastavovať načúvacie prístroje pre vaše dieťa, môžete započuť nasledujúce technické termíny.

 

Zisk (zosilnenie/výkon načúvacieho prístroja na jednotlivých frekvenciách)

Deti s veľmi ťažkou stratou sluchu potrebujú výkonnejšie načúvacie prístroje ako deti s ľahkou alebo stredne ťažkou stratou sluchu, čo sa často odrazí aj na veľkosti prístroja. Výkonný prístroj totiž potrebuje väčší reproduktor aj veľkú batériu, aby mohol skompenzovať veľkú stratu sluchu.

Predstavte si, že by sa všetky zvuky, bez ohľadu na ich hlasitosť, zosilnili plošne o 30 dB. Pri takomto prístupe by sa ľahko mohlo stať, že by dieťa po zosilnení prístrojmi počulo stredne silné zvuky dobre, ale silnejšie zvuky (napríklad motorka, ktorá prechádza okolo dieťaťa) by boli po zosilnení veľmi hlasné až bolestivé a naopak tiché zvuky (napríklad cinkanie lyžičky o tanier) by dieťa napriek zosilneniu nebolo schopné započuť. Moderné viackanálové a viacpásmové načúvacie prístroje umožňujú, aby foniater nastavil zosilnenie načúvacieho prístroja tak, aby boli slabé zvuky zosilnené viac ako zvuky silné, či ich dieťa počuje veľmi slabo, stredne silno alebo skoro úplne dostatočne. Výkonné prístroje dokážu zosilniť vstupný zvuk až o 70 dB, čiže dokážu aj deťom s ťažkou poruchou sluchu sprístupniť tiché zvuky.

 

Pásma 

Na základe objektívnych a subjektívnych vyšetrení sluchu odborník vie, ktoré tóny počuje vaše dieťatko horšie a ktoré lepšie, pričom cieľom je nastaviť zosilnenie na jednotlivých frekvenčných pásmach tak, aby bolo dieťatko schopné počuť všetky zvuky okolo seba podobne hlasito, ako ich počuje počujúce dieťa. Čím viac pásiem má prístroj, tým jemnejšie môže odborník nastaviť prístroj vzhľadom na danú poruchu sluchu dieťaťa – na niektorých frekvenčných pásmach zosilní zvuk výraznejšie a na iných zase menej.

 

Kanály

využívajú softvér prístrojov pri analyzovaní zvuku, zvyšovaní jeho kvality a zrozumiteľnosti reči. Čím viac kanálov má prístroj, tým presnejšie a efektívnejšie môžu rôzne funkcie načúvacieho prístroja pracovať a môžu tak napríklad lepšie odlíšiť šum od reči a potlačiť ho.

 

Ak má načúvací prístroj veľa kanálov, môže sa zároveň upraviť každá frekvencia, ktorá sa zdá hlasitá (nepríjemná) tak, že bude jej počúvanie príjemnejšie a to bez toho, aby sme obetovali zvuky podobnej frekvencie, ktoré dieťa potrebuje počuť. Ak je dieťaťu napríklad nepríjemný zvuk kľúčov, ktoré padnú na stôl alebo voda tečúca z kohútika, kanály umožnia upraviť frekvencie, ktoré sú zodpovedné za dané zvuky tak, aby dieťa aj naďalej dobre počulo rodiča alebo učiteľa a zároveň kľúče a tečúca voda už neboli problémom.

 

Toto je audiogram dieťatka s ťažkou poruchou sluchu (červená linka s krúžkami zobrazuje hodnoty namerané na pravom uchu). Zelená čiara (25 – 30 dB) zobrazuje počutie, kedy je dieťa schopné zachytiť všetky hlásky reči – nízke, stredné aj vysoké. Vidíme, že potreba zosilňovať zvuky načúvacím prístrojom sa na jednotlivých frekvenciách mení.

Cieľom ideálneho nastavenia je umožniť dieťaťu, aby počulo aj veľmi tiché zvuky reči, akými sú napríklad sykavky, f alebo t. Tieto zvuky ležia práve na hranici zelenej čiary.

Ako na obrázku vidíte, u tohto dieťatka treba najviac zosilniť zvuky na 250 Hz a 6 000 Hz, kde má dieťa stratu sluchu až 90 dB a najmenej ich treba zosilniť na frekvencii 500 Hz a 1 000 Hz, kde má dieťa stratu sluchu okolo 65 dB.

 

Presunutie vysokofrekvenčných zvukov (vysokofrekvenčná nelineárna kompresia/vysokofrekvenčná lineárna transpozícia)

je funkcia, ktorú využijú predovšetkým deti, ktoré majú takú veľkú stratu sluchu na vysokých frekvenciách, že ani pri maximálnom zosilnení načúvacieho prístroja nie sú schopné započuť vysoké a tiché hlásky reči. Pri rôznych značkách načúvacích prístrojov sa môže názov tejto funkcie líšiť. Môže to byť napríklad Frequency Compression, SoundRecover, Audibility Extender. Spôsob transpozície alebo kompresie sa líši v závislosti od značky načúvacieho prístroja.

Keďže väčšina detí s ťažkou stratou sluchu horšie počuje na vysokých frekvenciách, moderné prístroje umožňujú presunúť zvuky z vysokých frekvencií na trochu nižšie frekvencie, na ktorých je sluch dieťaťa viac zachovaný. Hláska alebo zvuk sa tak síce trochu zdeformuje, ale stále ostane počuteľná. Veľmi zjednodušene si tento proces môžete predstaviť tak, že si teraz vyslovíte hlásku „s“ vysokým hlasom (ako myška) a potom hlbšie „s“, ako by ju asi vyslovil medveď. Táto funkcia presunie hlásku „s“ a s ňou aj iné vysoké hlásky na trochu hlbšiu frekvenciu, a preto ju je schopné dieťa započuť. Ak by sme počúvali my takéto hlboké „s“, prišlo by nám to divné. Dieťaťu to však nevadí a „s“ alebo iné sykavky sa naučí hovoriť správnym spôsobom.

Keďže sa vysokofrekvenčná kompresia alebo transpozícia môže nastaviť už aj u bábätiek s ťažkou stratou sluchu na vysokých frekvenciách, tieto deti môžu započuť hlásky ako s, š alebo f, ktoré by im boli dovtedy nedostupné. Ich prístroje však musia mať takúto funkciu.

 

Manažér spätnej väzby

je softvérová funkcia v načúvacom prístroji, ktorá zabezpečuje, aby načúvací prístroj v uchu nepískal. Pískanie, ktorého podstatou je akustická spätná väzba medzi reproduktorom a mikrofónom prístroja, sa objavuje najčastejšie pri veľkom zosilnení zvukov, ktoré je často nevyhnutné pri deťoch s veľmi ťažkou stratou sluchu. Ak je však manažér spätnej väzby správne nastavený a koncovka tesná, ani pri takomto vysokom zosilnení by nemal prístroj za normálnych okolností pískať. Ak vášmu dieťaťu prístroje opakovane pískajú, spojte sa čo najskôr s foniatrom. Príčinou je najčastejšie netesniaca koncovka, ušný maz alebo nesprávne nastavený manažér spätnej väzby.

 

Ako toto zariadenie funguje? Manažér si vie sám na všetkých frekvenciách zmerať tzv. maximálny stabilný zisk (maximálnu dosiahnuteľnú hodnotu zosilnenia zvukov v zvukovode, pri ktorej sa ešte prístroj nerozpíska). Na to, aby bola porucha sluchu u dieťaťa správne kompenzovaná, maximálny stabilný zisk prístroja musí byť minimálne taký vysoký, aby prístroju umožnil dostatočne zosilniť aj tie zvuky, ktoré dané dieťa počuje najhoršie.

Ak je maximálny stabilný zisk menší (najčastejšie je to preto, lebo koncovka dobre netesní), foniater musí nastavenie manažéra dočasne takzvane optimalizovať  (t. j. odsúhlasiť, aby softvér prístroja zaistil, že sa prístroj nerozpíska, ale za cenu toho, že prístroj nebude mať dostatočné zosilnenie na niektorých frekvenciách). Prístroj síce nepíska (za čo sú rodičia vďační), no dieťa dočasne počuje horšie, ako by malo, pretože má jeho načúvací prístroj nastavené menšie zosilnenie na niektorých frekvenciách. To sa môže odraziť aj na zhoršenom porozumení reči. Keďže nie je prijateľné, aby dieťa dlhodobo slabšie počulo, ako by malo, foniater urobí ihneď odtlačok na novú, lepšie tesniacu ušnú koncovku.

S novou, dobre priliehajúcou koncovkou, musí foniater znova nastaviť manažér spätnej väzby, čo dieťaťu umožní počuť maximum zvukov. Nestačí teda zájsť do firmy a pripnúť novú koncovku na načúvací prístroj, ako si to niektorí rodičia myslia. S novou koncovkou sa zároveň musí skontrolovať nastavenie prístrojov, pretože nová koncovka nie je nikdy úplne rovnako veľká ako tá pôvodná (zaberá iné množstvo priestoru vo zvukovode).