Spoločnosti a organizácie, ktoré predávajú načúvacie prístroje, kostné a kochleárne implantáty
na Slovensku (uvedené v abecednom poradí)

 

Akustik plus, s.r.o.

načúvacie prístroje zn. Phonak

www.akustik.skphonak.skakustik@akustik.sk

Adresa: Krížna 5, 811 07  Bratislava ( 02/5542 4272, 0910 922 404)

Krivá 23, 040 01  Košice ( 055/7287 802)

Tamaškovičová 17, 917 01  Trnava ( 0904 269 730)

Banská Bystrica v príprave

 

Audiocentrum SK, s.r.o.

načúvacie prístroje zn. Siemens/Signia

kochleárne implantáty zn. Cochlear (partner spoločnosti Cochlear)

implantovateľné systémy pre kostné vedenie (kostné naslúchadlá) zn. BAHA

www.audiocentrum.skoffice@audiocentrum.sk

Adresa: Astrová 2/A, 821 01  Bratislava ( 02/2076 7018)

Kálov 17, 010 01  Žilina ( 0948 331 303)

 

Audiofon, s.r.o.

načúvacie prístroje zn. Audiofon a Beltone

www.audiofon.skaudiofon@audiofon.sk

 048/4142 712

Adresa: Kapitána Jaroša 3A, 974 11  Banská Bystrica

 

Audioprotetika Dunaj, s.r.o.

načúvacie prístroje zn. ReSound a Interton

www.audioprotetika.skaudioprotetika@audioprotetika.sk

✆ 02/4488 1203,  0902 604 047

Adresa: Račianska 77/D, 831 02  Bratislava

 

CIS Slovakia, s.r.o.

kochleárne imlantáty zn. MED-EL

implantovateľné systémy pre kostné vedenie zn. BONEBRIDGE

stredoušné implantáty zn. SOUNDBRIDGE

kostné naslúchadlo zn. ADHEAR

http://www.medel.com/skwww.cis-slovakia.skinfo@cis-slovakia.sk

02/5262 1840

Adresa: Firmova 12, 851 10  Bratislava

 

FoniMed, s.r.o.

načúvacie prístroje zn. Hansaton  

www.fonimed.sk, www.hansaton.sk, fonimed@fonimed.sk

02/4425 9106,  0948 339 869

Adresa: Hálková 1, 831 03  Bratislava

 

Ing. Karel Jančík – SLUCHADLA OTICON, s.r.o.

načúvacie prístroje zn. Oticon

www.dobrysluch.cz

02/5273 1110

Adresa: Obchodná 518/30, 811 06  Bratislava

 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

kochleárne implantáty zn. Oticon Medical (predtým Neurelec)

http://www.unlp.sk/, orlkl.snp@fnlp.sk

055/640 37 36 (primár – prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.)

Adresa: Trieda SNP 1, 040 11  Košice

 

Protetika, a.s.

načúvacie prístroje zn. Unitron

www.protetika.skm.brezovan@protetika.skr.stefina@protetika.sk

0902 965 205,  0902 966 567

Adresa: Bojnická 10, 823 65  Bratislava

 

Vantech audio, s.r.o.

načúvacie prístroje zn. Bernafon a Starkey

www.vantech.skspolocnost@vantech.sk

055/6223 886

Adresa: Poštová 1, 040 01  Košice

 

Widex Slovtón Slovakia, s.r.o.

načúvacie prístroje zn. Widex

www.widex.skinfo@widex.sk

Adresa: Revolučná 19, 821 04  Bratislava ( 02/4329 4562, 0944 418 819)

Kuzmányho 2, 974 01  Banská Bystrica ( 048/415 10 54)

Kováčska 65, 040 01  Košice ( 055/625 33 52, 0917 895 062)