Napriek tomu, že by mnohí rodičia radi používali FM systém v domácom prostredí, pre viacerých je jeho cena nedostupná. Cena za kompletnú súpravu FM systému (mikrofón, vysielač aj prijímač) sa môže v závislosti od značky vyšplhať na viac ako 2 000 eur. Podľa zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžete za určitých podmienok získať príspevok na FM systém. Informujte sa na ÚPSVaRe v mieste vášho trvalého bydliska. Napriek tomu, že na Slovensku viaceré ÚPSVaRy preferujú, aby sa príspevok na FM systém udeľoval až deťom v školskom veku, v zahraničí ho bežne používajú už maličké deti. Veríme, že sa to čoskoro stane realitou aj u nás.

 

Máte za sebou ďalšiu dlhú kapitolu. Veríme, že si v nej niečo našli praktické mamičky aj technicky zdatní oteckovia (teda, niežeby to nemohlo byť aj naopak :-). Dúfame, že vás kapitola utvrdila v tom, že sú načúvacie prístroje perfektné a veľmi užitočné prístroje a ich celodenné nosenie má pre dieťa veľký význam. Zároveň vám ukázala, že nestačí, aby ste dieťaťu zadovážili kvalitné prístroje, potrebujete dosiahnuť, aby boli prístroje dieťaťa zodpovedne nastavené a všetky časti prístroja zostali vďaka vašej starostlivosti o prístroje vo veľmi dobrom stave. Vykročte teda na cestu a užite si s dieťatkom cestu plnú zvukov. Na ceste vám okrem foniatra pomôže surdopéd a logopéd.

 

Ak ste náhodou vo fáze, keď sa ukázalo, že vaše dieťatko nie je schopné ani s výkonnými načúvacími prístrojmi počuť reč v plnom rozsahu, určite si prečítajte ďalšiu veľkú kapitolu o kochleárnom implantáte.