FM systém pozostáva z 3 základných častí – mikrofónu, vysielača a prijímača.

Mikrofón

nosí rodič alebo učiteľ. Môže byť pripnutý na tričko hovoriaceho, zavesený na šnúrke na krku alebo schovaný v špeciálnom pere. Mikrofón sa podľa potreby a modelu môže nachádzať blízko hlavy hovoriaceho, môže ho učiteľ držať v ruke a podľa potreby nasmerovať na iné dieťa v triede alebo môže byť položený napríklad na stole, aby snímal diskusiu všetkých detí v pracovnej skupine.

 

Vysielač

je zariadenie, ktoré zbiera údaje z mikrofónu a posiela ich do prijímača. Mikrofón a vysielač sa môžu nachádzať v spoločnom integrovanom zariadení alebo môžu byť navzájom prepojené káblikom.

 

Prijímač

funguje podobne ako rádio. Je nastavený na konkrétnu vlnovú dĺžku (frekvenciu), na ktorej sa vysiela signál.

Má niekoľko foriem – môže to byť integrovaná audiobotička, ktorá je súčasťou načúvacieho prístroja (obr. vľavo), univerzálna audiobotička – do ktorej je dodatočne zapichnutý prijímač FM systému (obr. v strede), alebo napríklad „audio loop“ (obr. vpravo), ktorý sa zavesí okolo krku a zvuk bude prenášať vtedy, keď budú načúvacie prístroje nastavené na indukčnú cievku.

 

Ako sme už predtým spomenuli,

  • integrované audiobotičky sa zvyčajne dajú pripojiť iba na načúvacie prístroje rovnakej značky, ako je značka audiobotičky.
  • univerzálne prijímače FM systému sa zvyčajne môžu navzájom kombinovať s rôznymi značkami načúvacích prístrojov.

 

Pri výbere FM systému sa informujte vo viacerých firmách, aké možnosti majú v ponuke. Firmy zvyčajne ponúkajú viaceré modely mikrofónov aj prijímačov. Keďže ide o veľmi drahé zariadenie, odporúčame vám, aby ste si ho z firmy na pár dní zapožičali a až potom, keď s ním budete spokojní, si ho zakúpili.

 

FM systémy sú pripojiteľné na načúvacie prístroje rôznych značiek, kostné vibrátory (implantáty) alebo kochleárne implantáty.