Doma – používanie FM systému v domácom prostredí môže poskytnúť malým deťom neustály jazykový a rečový vstup.

 • Keď malé deti začnú liezť a chodiť, vzdialenosť počutia medzi nimi a vami sa môže rýchlo meniť. S použitím FM systému môže dieťa s poruchou sluchu počuť rodiča bez ohľadu na to, kam sa pohne. Ak napríklad stojíte pri okne väčšej izby a komentujete dianie vonku, dieťa vás zreteľne počuje napriek tomu, že je na druhej strane veľkej izby a vy ste k nemu otočení chrbtom.
 • Deti sa často nedívajú na osobu, ktorá na ne hovorí, pretože sú prirodzene zamestnané objavovaním prostredia alebo hraním sa. FM systém pomáha dieťaťu počuť reč čistejšie bez ohľadu na to, či sa na vás díva počas toho, čo práve robí a  umožňuje mu to prirodzene vnímať viac kvalitných jazykových podnetov.
 • FM systém môžete používať doma pri cielenej logopédii. Zvuk, ktorý dieťa počuje, je čistejší, bez rušivých elementov zvonku. Dieťa sa tak môže sústrediť aj na také tiché hlásky reči, akými sú napríklad sykavky. Staršie dieťa môže používať mikrofón FM systému samo pre seba – naučí sa tak lepšie počúvať svoj vlastný hlas a  aj kontrolovať svoju výslovnosť.
 • FM systém sa môže použiť v domácom prostredí nielen na počúvanie reči, ale aj na prenos čistého zvuku medzi multimediálnym prístrojom (TV, počítač, rádio) a načúvacími prístrojmi. Špeciálny FM vysielač sa prepojí s počítačom, televízorom alebo rádiom a dieťa tak môže počúvať bez toho, aby bolo nutné zvyšovať hlasitosť audio prístroja, ktorá by ohlušovala ostatných.

 

Mimo domova –  Viacerí rodičia tvrdia, že im používanie FM systému uľahčilo komunikáciu s deťmi nielen počas každodenných, ale aj špeciálnych aktivít. Niektoré mladšie predškolské deti tvrdia, že im používanie FM systému dodáva odvahu a pocit istoty, keď musia byť s rodičom v obchode, pretože ho napriek hluku a väčšej vzdialenosti stále dobre počujú. Iné deti oceňujú nosenie FM systému počas rodinnej slávnosti, keď napriek tomu, že sedia ďalej od rodičov, počujú dobre, čo im ponad stôl rodičia hovoria.

 • Výlety – návšteva zoo, omša v kostole, hranie sa v parku alebo nakupovanie v supermarkete môže byť na vnímanie reči náročné, pretože je všade okolo dieťaťa veľa rušivých zvukov.
 • Jazda autom môže byť pre viaceré deti s ťažkou stratou sluchu frustrujúca, pretože k nim sedíte otočení chrbtom a deti ruší v porozumení okolitý hluk v aute. FM systém vám v takomto prípade môže uľahčiť vzájomnú komunikáciu.
 • Nácvik reči v ambulancii logopéda.
 • Spoločenské a klubové aktivity. FM systémy boli primárne určené na komunikáciu v byte (do 10 metrov). Na väčšiu vzdialenosť už nie je prenos garantovaný. Na voľnom priestranstve však môžu niektoré modely preniesť signál aj na väčšiu vzdialenosť. Využiť sa to dá pri rodinnom bicyklovaní, spoločnom cvičení v tábore, pri počúvaní animátora na detských akciách alebo rodinných oslavách, kde sa nachádza veľa ľudí.
 • Športy a individuálne tréningy. Deti s poruchou sluchu využívajú FM systém aj pri rôznych športoch (futbal, tenis, kone), aby lepšie počuli trénera, a to bez ohľadu na to, kde sú na ihrisku.

 

Škola – FM systém uľahčil viacerým deťom počúvanie učiteľa v hlučnom prostredí škôlky alebo školy. V typickej škôlke s väčším množstvom detí v triede je veľa hluku. Niektoré deti v triede rozprávajú, iné šúchajú stoličkami, ďalšie ťukajú hračkami, čmárajú ceruzkami alebo strihajú nožničkami. Učiteľ sa počas toho, ako na deti hovorí, pohybuje po väčšej miestnosti alebo hovorí vtedy, keď je otočený tvárou k tabuli a chrbtom k deťom.

Hluk na pozadí, ozvena v miestnosti, vzdialenosť učiteľa od dieťaťa, neschopnosť dieťaťa odzerať, keď je učiteľ otočený chrbtom… to všetko sú situácie, ktoré výrazne sťažujú vnímanie reči učiteľa u dieťaťa s poruchou sluchu. Pre všetky tieto situácie je FM systém možným riešením.

 

Možno si poviete, že je to skvelé, že dieťa bude môcť lepšie počuť reč učiteľa, ale vy by ste si priali, aby zároveň počulo aj svojich spolužiakov. Aj na takéto prípady sa myslelo. V závislosti od modelu FM systému môžete využívať niekoľko rôznych programov:

 1. signál iba z načúvacích prístrojov, bez signálu z FM mikrofónu – štandardne vonku alebo mimo triedy.
 2. signál iba z FM mikrofónu, ktorý je u učiteľa, ale bez signálu z načúvacích prístrojov – dieťa vtedy počuje iba hlas učiteľa napriek tomu, že je v hlučnej triede.
 3. signál iba z FM mikrofónu, ktorý je položený na stole ako „konferenčný“ mikrofón – dieťa počuje hlasy viacerých spolužiakov v skupine, ktorí sedia okolo stola.
 4. kombinácia signálu z FM mikrofónu a signálu z načúvacích prístrojov – najčastejšie nastavenie, keď dieťa počuje zvuky a hlasy okolo seba, vlastný hlas aj hlas vzdialeného učiteľa alebo rodiča.