• Rodičia občas zabudnú vypnúť FM mikrofón, keď sa dieťa vzdiali. Dieťa si tak vypočuje aj ich vzájomné súkromné konverzácie J. FM systém ponúka na takýto prípad tzv. „mute button“, ktorý nevypne celý FM systém, ale iba na určitú dobu preruší signál.
  • Dieťa by sa malo v byte pohybovať najviac do vzdialenosti 10 metrov, aby jeho prijímač vedel stopercentne zachytiť signál. Niektoré novodobé technológie však umožňujú dosah až 30 metrov vo voľnom priestranstve, čo môžete uvítať napríklad pri športových aktivitách. Spýtajte sa v rôznych firmách, aké možnosti ponúkajú ich FM systémy.
  • Mikrofón FM systému je veľmi citlivý a zachytí všetky zvuky v jeho okolí vrátane zvukov bižutérie alebo zvukov, ktoré sú spôsobné tým, že sa mikrofón otiera o oblečenie hovoriaceho. Dajte si na to pozor.
  • FM systém vydrží 6 – 8 hodín a znižuje výdrž batérie v načúvacom prístroji približne na polovicu. Pamätajte teda, že ak sa rozhodnete používať FM systém pravidelne, budeme musieť meniť batérie v načúvacom prístroji častejšie.

 

♦  FM systém sa nastavuje individuálne pre každé dieťa. Existuje však aj možnosť, keď sa v triede pripoja viaceré deti, ktoré majú FM systém, k jednému mikrofónu s vysielačom, ktorý má učiteľka. Takéto riešenie sa môže použiť napríklad na školách pre deti s poruchou sluchu alebo v bežných triedach, kde je integrovaných viac detí s poruchou sluchu. Informujte sa, aké možnosti ponúkajú rôzne firmy pre školské prostredie.