Malé deti nedokážu rozoznať, či zvuk, ktorý počujú, znie tak ako má. Preto leží zodpovednosť na Vás rodičoch, aby ste denne skontrolovali, či načúvací prístroj funguje správne. Najlepšie je kontrolovať prístroj vždy ráno, pred tým ako ho dáte dieťaťu. Trvá to iba chvíľku, ale výsledok je dôležitý – dieťa nenosí nefunkčný prístroj celý deň. Ku základnej kontrole sa vám zíde stetoskop (stethoset) a tester batérií. Ak budete kontrolovať prístroj každý deň, časom sa naučíte rozoznávať aj malé zmeny v kvalite zvuku.

Odporúčame nasledujúci postup (podľa SKI-HI Curricullum):
1. Vložte batériu do testera na baterky. Sila batérie by mala ostať po 10 sekúnd na dobrej úrovni.
2. Vložte dobrú batériu do načúvacieho prístroja tak, aby znamienko + na batérii sedelo so znamienkom + na dvierkach prístroja, kam sa vkladajú batérie. Uistite sa, že je v tomto momente načúvací prístroj vypnutý (poloha ‘O”) a regulátor hlasitosti prístroja je na najnižšej úrovni.
3. Prezrite si prístroj – hľadajte škrabance, prasklinky, uvoľnené časti na načúvacom prístroji aj koncovke.
4. Nasaďte si stetoskop a pripojte ho k načúvaciemu prístroju. (Stetoskop na kontrolu načúvacieho prístroja sa podobá na lekársky stetoskop. Umožní vám kontrolovať kvalitu a silu zvuku, ktorý poskytuje načúvací prístroj. Ak má vaše dieťa silný načúvací prístroj, použite na stetoskop tlmič, aby vám silný zvuk nezničil sluch.)
5. Skontrolujte hlasitosť – musí byť na najslabšej úrovni. Prepnite prístroj na polohu „M“ (mikrofón – zapnutie prístroja). Niekoľkokrát pomaly zosilňujte a zoslabujte hlasitosť prístroja popritom ako opakujte slabiku napr. „pa“. Zvuk by sa mal plynulo zosilniť a zoslabiť. (Ak sa tak nedeje, skontrolujte ešte raz baterku a nastavenie na „M“.) Všímajte si nasledujúce problémy – zvuk je prerušovaný, keď meníte hlasitosť zvuku, kvalita hlasu, ktorý počujete je skreslená alebo deformovaná. Ak počujete zmenu, ozvite sa foniatrovi alebo odbornému ušnému akustikovi od ktorého ste prístroj zakúpili.
6. Nastavte prístroj na príjemnú hlasitosť a skontrolujte uvoľnené časti prístroja. Opakujete vybranú slabiku a jemne pritom poťukajte, stisnite alebo zatlačte regulátor hlasitosti, M-T-O prepínač, káblik FM systému a samotný obal načúvacieho prístroja. Nemali by ste cez stetoskop počuť prerušovaný zvuk, praskanie alebo iné rušivé zvuky. Ak počujete, ozvite sa foniatrovi alebo odbornému ušnému akustikovi.
7. Skúste Lingov test 6 zvukov – Ponechajte hlasitosť na Vám prijateľnú úroveň a vyslovte tieto zvuky „óóóó, áááá, íííí, šššš, ssss, mmmm“ niekoľko krát za sebou. Tieto zvuky by mali otestovať prístroj na základných frekvenciách v ktorých sa pohybuje naša reč. Pri žiadnom zo zvukov by ste nemali počuť skomolený, prerušovaný alebo neostrý zvuk…ak počujete, ozvite sa foniatrovi alebo odbornému ušnému akustikovi.

V prípade, že učiteľ kontrolujete prístroj staršieho dieťaťa v škole, Debra Nussbaum odporúča nasledujúci postup:
1. Posaďte dieťa tak, aby sa na vás dívalo zo vzdialenosti asi 1 metru. Dieťa ma prístroj nasadený a zapnutý.
2. Zakryte si tvár kúskom papiera.
3. Postupne hovorte nasledujúcich 6 zvukov – „óóóó, áááá, íííí, šššš, ssss, mmmm“ (tieto zvuky reprezentujú rozdielne frekvencie reči).
4. Požiadajte dieťa, aby zdvihlo ruku, alebo hodilo kocku do krabičky, keď zvuk započuje.
5. Zapíšte si, aké zvuky dané dieťa pravidelne počuje zo vzdialenosti 1 metra pri funkčnom načúvacom prístroji s dobrou baterkou. (Nie všetci študenti sú schopní vnímať všetkých 6 zvukov).
6. Pravidelne kontrolujte, či dieťa zachytí dané zvuky. Ak dieťa prestane počuť zvuk na ktorý predtým reagovalo, detailne si prezrite načúvací prístroj.
7. Ak zistíte, že načúvací prístroj funguje dobre, ale dieťa napriek tomu nezareaguje na zvuky, ktoré predtým počulo, môže to nasvedčovať tomu, že sa dieťaťu zhoršil sluch, prípadne má tekutinu v strednom uchu.