Pre niektorých z vás môže byť obdobie, keď dieťa obdrží načúvací prístroj zložité. Ešte stále si len zvykáte na fakt, že vaše dieťa má stratu sluchu, ktorá je na začiatku „neviditeľná“ a zrazu máte dávať dieťaťu načúvací prístroj, ktorý stratu sluchu „zviditeľní“. Viacerí rodičia zažívajú zmätok medzi vlastnými pocitmi a tlakom odborníkov, aby ich dieťa začalo nosiť načúvací prístroj čo najskôr. Je dobré preskúmať svoje pocity, pretože deti často vycítia postoj rodičov a prístroj budú odmietať preto, lebo ho odmetajú samotní rodičia. Ak sa budete cítiť veľmi negatívne, skúste sa porozprávať s inými rodičmi, ktorí si touto skúsenosťou prešli a pocity „húsenkovej dráhy“ už poznajú. Hľadanie pomoci je znakom sily a nie slabosti. Iba silný rodič vie umiestniť potreby dieťaťa nad svojimi vlastnými pocitmi.

Zvyknúť si na pravidelné používanie načúvacieho prístroja môže byť náročné. Niektoré malé deti akceptujú načúvací prístroj ľahko, zatiaľ čo iným sa nemusí páčiť, že majú čosi v uchu. Je to podobné ako keď niektoré deti neradi nosia čiapku, rukavice alebo topánky.

Pozrime sa na to očami dieťaťa. Dieťa si žilo vo svojom svete s minimom zvukov niekoľko mesiacov (možno aj rokov) a naraz mu rodičia niečo vtlačia do ucha, čo spôsobí, že počuje kopu hluku (kým sa mozog naučí priradiť tomuto „hluku“ zmysel, potrvá ešte dlhú dobu). Okrem toho, samotný načúvací prístroj sa neustále dotýka jeho kože za uškom, čo tiež nemusí byť príjemné. Jeho reakcia je prirodzená – zbaviť sa „toho“.

Deti trávia väčšinu času čo sú hore objavovaním prostredia, teda aj svojich uší a načúvacích prístrojov. Pri navykaní dieťaťa na načúvací prístroj je preto nutné zachovať trpezlivosť. Ak si dieťa prístroj vyberá, nasaďte mu ho späť. Ak si ho vyberie 1000 krát za jeden deň, nasaďte mu ho po 1001 krát. Nedajte najavo hnev, ani frustráciu. Iba ho nasaďte späť. Ak vidíte, že je dieťa unavené, nechajte ho na 10 minút odpočinúť a potom prístroj opäť nasaďte. Ak má mať totiž vaše dieťa z načúvacieho prístroja úžitok, musí ho nosiť pravidelne.

Je možné, že si počas prvých dní (týždňov) všimnete na vašom dieťati častejšie známky únavy, podráždenia, nepozornosti alebo plačlivosť. Tieto zmeny nálady môžu byť príznakom, že dieťa má už podnetov dosť a potrebuje si od načúvacieho prístroja na chvíľu odpočinúť. Pokožka v detskom uchu a okolo neho je veľmi jemná a preto pravidelne kontrolujte, či nosenie koncovky alebo prístroja nespôsobuje začervenanie pokožky. Nikdy nepredlžujte čas nosenia za cenu, že sa dieťaťu pokožka zapáli. Mohlo by sa stať, že potom budete musieť čakať na uzdravenie, čo výrazne spomalí celý proces navykania si na načúvací prístroj.

Ak máte pocit, že neviete dieťa na načúvací prístroj naučiť, skúste zvoliť nasledujúci veľmi pozvoľný The Downs prístup (podľa SKI-HI Curriculum):
1. týždeň nasaďte dieťaťu načúvací prístroj na 5 minút 4 krát za deň, ale nezapínajte ho. Počas času, keď má dieťa prístroj na sebe sa s ním nežne hrajte. Ak je to nutné, jemne pridržujte dieťaťu ruky a nohy.
2. týždeň nasaďte dieťaťu načúvací prístroj na 15 minút 4 krát za deň. Hlasitosť prístroja nastavte na 1/3 odporúčanej hlasitosti. Upozorňujte ho na príjemné zvuky.
3. týždeň zvýšte dobu nosenia na 30 minút 4 krát za deň. Hlasitosť posuňte trošku nad jednu tretinu. Upozorňujte dieťa na všetky bežné zvuky v byte.
4. týždeň noste prístroj 45 minút 4 krát za deň. Nastavenie hlasitosti je skoro na odporúčanej hladine.
5. týždeň nasaďte dieťaťu načúvací prístroj na hodinu 4 krát za deň. Hlasitosť je na odporúčanej úrovni (zvyčajne 2/3).
6. týždeň a nasledovne – zvyšujte dobu nosenia načúvacieho prístroja až dovtedy, kým nedosiahnete, že dieťa nosí prístroj počas celého dňa s výnimkou času, keď spí.

Ak si dieťa nechá nasadiť načúvací prístroj, ale nosí ho len krátko:
Napriek tomu, že je veľmi dôležité, aby dieťa začalo nosiť načúvací prístroj počas celého dňa čo najskôr, nie je nič dôležitejšie ako zdravý vzťah plný dôvery medzi vami a dieťaťom. Ak vám intuícia, hovorí, že je daný moment príliš chaotický na to, aby ste dávali dieťaťu načúvací prístroj, tak radšej vydržte, kým ste obaja v pohode.
▪ Pochváľte dieťa za čas, kedy bolo ochotné nosiť načúvací prístroj.
▪ Skúste nasadiť prístroj dieťaťu, keď s ním priamo komunikujete, alebo sa s ním hráte. Zo začiatku to môžu byť na krátku chvíľu, neskôr dobu používania pomaličky predlžujte
▪ Keď má dieťa prístroj na uchu, ponúkajte mu rôzne aktivity, ktoré súvisia s počúvaním – hudba, tanec, rytmické pesničky, zvukové hračky – bubnovanie alebo pískanie. Upozorňujte ho na zvuky v jeho okolí.
▪ Skúste, aby dieťa nosilo načúvací prístroj vtedy, keď sa zaoberá aktivitou, ktorú má rado.
▪ Niektorí rodičia odporúčajú odviesť pozornosť detí od načúvací prístrojov tým, že im zamestnajú ruky – dieťaťu môžete rozprávať alebo spievať napríklad vtedy, keď sa hojdá na hojdačke, lezie na preliezke, je alebo kreslí…
▪ Vyhraďte si špeciálne hračky, ktoré dáte dieťaťu iba vtedy, keď má na sebe načúvací prístroj. Ak si dieťa prístroj vyberie, hračku mu jemne zoberte. Po tom, čo mu prístroj v kľude nasadíte späť, hračku mu vráťte.
▪ Niektorým rodičom sa osvedčilo používanie špeciálnych jemných čiapočiek (zmienili sme sa o nich predtým). Čiapočky umožňujú dlhšie a pravidelnejšie nosenie v období, kedy sa dieťa výraznejšie zaoberá svojimi ušami. Časom, keď sa dieťa naučí nosiť načúvací prístroj pravidelne, čiapočka už nebude nutná.
▪ So starším dieťaťom sa môžete skúsiť dohodnúť na konkrétnom čase (začiatok aj koniec), kedy bude nosiť načúvací prístroj – tv relácia, obed, prechádzka vonku. Čas si dieťa môže sledovať na kuchynských stopkách alebo vibrujúcom alarme.

Ak dieťa prijíma načúvací prístroj:
▪ Snažte sa ho povzbudiť, aby ho nosilo tak dlho počas dňa ako sa len dá. Ak si dieťa necháva načúvací prístroj dobrovoľne, nie je dôvod, aby ste mu ho snímali, ak neberieme do úvahy čas, keď spí alebo sa kúpe.
▪ Všímajte si, či sa u dieťaťa neobjaví túžba nasadiť si načúvací prístroj a koncovku samo. 4-5 ročné dieťa môžete začať podporovať v samostatnosti a učiť ho ako sa o prístroj starať. Keď je dieťa pripravené zložiť si načúvací prístroj, nechajte ho, aby pri tom spolupracovalo. Poskytnite mu jasne označenú krabičku, kam má načúvací prístroj odložiť. Snažte sa položiť krabičku na miesto, kde si môže odložiť dieťa načúvací prístroj samostatne.
▪ Približne v rovnakom veku sa dieťa naučí rozoznávať, kedy sa baterka vybila. Môžete sa s ním hrať jednoduchú hru – vypínajte a zapínajte načúvací prístroj a pýtajte sa dieťaťa, či je prístroj zapnutý alebo vypnutý. Môžete mu takisto pomôcť používať tester batérií a neskôr ho naučiť ako vymeniť batériu v prístroji.