Ak dieťa vôbec nechce nosiť načúvací prístroj, skúste zistiť konkrétny dôvod, prečo ho odmieta:
1. Dajte mu do uška iba ušnú koncovku (bez pripojeného naslúchadla). Mať ušnú koncovku v ušku je pre dieťa nová skúsenosť podobná tej, keď si obulo prvé topánky.
2. Ku koncovke pripojte vypnutý načúvací prístroj – nech si dieťa zvykne na jeho váhu a umiestnenie.
3. Keď si dieťa zvykne na koncovku aj prístroj, zapnite zvuk. Ak sa problém objaví až teraz, dá sa predpokladať, že odmietanie je spojené so zvukom.
4. Ak dieťa negatívne reaguje na zvuk z prístroja, skúste prispôsobiť hlasitosť prístroja tak, aby ho dieťa dokázalo tolerovať. Keď si zvykne na zníženú hlasitosť, pomaly pridávajte na hlasitosti, až kým nedôjdete na požadovanú úroveň. Pozorujte, či zvuk dieťaťu nezačne znova vadiť.
5. Ak vidíte, že nespokojnosť dieťaťa zjavne súvisí so zosilneným zvukom, snažte sa, aby nosilo načúvací prístroj aspoň na nízkej hlasitosti a kontaktujte foniatra. Načúvací prístroj bude pravdepodobne potrebovať ďalšie nastavenia, ktoré môže urobiť iba foniater, ale vaše zistenia mu môžu poskytnúť dôležité informácie potrebné pre špecifické nastavenie načúvacieho prístroja u vášho dieťaťa.

▪ Skúste dávať dieťaťu prístroj v rozličných situáciách. Ak dieťa nechce nosiť načúvací prístroj vonku, možno bude ochotné nosiť ho doma.
▪ Ak jeden člen rodiny nie je úspešný s nasadením prístroja, požiadajte iného člena rodiny, nech sa pokúsi načúvací prístroj dieťaťu nasadiť.
▪ Niektorí rodičia v zahraničí používajú na začiatku špeciálnu ľahkú čiapočku, ktorá zakryje ucho dieťaťa, aby si dieťa prestalo vyťahovať načúvací prístroj. Čiapočka neovplyvní ako prístroj pracuje ani nespôsobuje spätnú väzbu. Takéto riešenie je nutné iba na krátky čas, kým dieťa neprestane vyťahovať načúvací prístroj.
▪ Hrajte sa „hry s načúvacím prístrojom“ – požiadajte dieťa, aby skúsilo nasadiť načúvací prístroj vám, bábike alebo plyšovej hračke. Niektoré zahraničné firmy ponúkajú bábiky alebo zvieratká priamo s načúvacím prístrojom.)
▪ Ak je dieťa staršie, položte prístroj na stôl a nechajte ho, aby si prístroj pozrelo, dotklo sa ho, prípadne si ho skúsilo samo nasadiť. Možno potom bude ochotnejšie, aby ste mu s nasadením pomohli.
▪ Umožnite vášmu dieťaťu, aby sa stretlo s iným dieťaťom alebo dospelou osobou so stratou sluchu, ktorá nosí načúvací prístroj, aby mu ukázala ako si má načúvací prístroj nasadiť. Iné dieťa sa môže pre to vaše stať dobrým modelom.
▪ Dostupné sú takisto sady na starostlivosť o načúvací prístroj, ktoré budujú u detí pocit vlastníctva, dôležitosti a nezávislosti. Ich súčasťou sú často špeciálne knižky, kde nájdete informácie o strate sluchu ponúkané na detskej úrovni, omaľovánky o načúvacích prístrojoch, nálepky a hračky.

Ak dieťa nosilo načúvací prístroj, ale teraz už nechce, môže mať na to niekoľko dôvodov:
▪ Načúvací prístroj vydáva nepríjemné zvuky – zmenený tvar koncovky alebo staršia hadička môže vážne ovplyvniť kvalitu zvuku.
▪ Dieťaťu sa zhoršil sluch a tak súčasný výkon prístroja už nepostačuje (dieťa nemá z prístroja úžitok).
▪ Nová koncovka je vyrobená z materiálu na ktorý je dieťa alergické (môžete požiadať o hypoalergické koncovky).
▪ Koncovka drie o boľavé (zaparené) miesto v uchu.
▪ Dieťa má v uchu infekciu a používanie načúvacieho prístroja je pre neho bolestivé.
▪ V uchu dieťaťa sa nachádza stvrdnutý ušný maz, ktorý je dieťaťu nepríjemný.
▪ Dieťa má v uchu trubičku (stipulku), ktorá vypadla z bubienka. Deťom zvyčajne nevadí, keď majú trubičky a zároveň nosia načúvací prístroj. Ak však trubička vypadne a leží v kanáliku, koncovka načúvacieho prístroja môže tlačiť trubičku späť na bubienok, čo môže spôsobovať dieťaťu bolesť. Požiadajte doktora, aby trubičky skontroloval.
▪ Ako deti rastú a postupne získavajú viac nezávislosti, viaceré sa pokúsia zneužiť načúvací prístroj v „boji“ o získanie moci nad rodičmi. Keď si dieťa prístroj vyťahuje z ucha von, vždy mu ho pokojne nasaďte späť s tým, že Vy rozhodnete, kedy ho dieťa vyberie z ucha von.
▪ Dieťa si vyťahuje prístroj v aute, pretože je tam veľa hluku, ktorý je načúvacím prístrojom ešte zosilnený.
▪ Ak má dieťa nastavený načúvací prístroj na T a M naraz, tak počas jazdy autom alebo v blízkosti počítača môže mať pocit, že počuje iba hukot motora.