• Skontrolujte, či je batéria nabitá.
  • Uistite sa, že je batéria vložená do načúvacieho prístroja správnym spôsobom (znamienko + na batérii sedí so znamienkom + na dvierkach prístroja, kam sa vkladajú batérie).
  • Ak máte starší model načúvacích prístrojov, kde sú aktivované kontrolky, uistite sa, že je načúvací prístroj prepnutý na M (mikrofón), nie na T (telefónna cievka) alebo O (vypnutý).
  • Pozrite sa, či nie je v puzdre, kam sa vkladá batéria, malá korózia. Veľmi jemne puzdro pretrite gumou na ceruzke. Vložte batériu. Ak je korózia väčšieho rozsahu, navštívte servisné stredisko na opravu načúvacieho prístroja, kde zabezpečia odborné vyčistenie.
  • Prezrite ušnú koncovku. Môže byť upchatá špinou alebo ušným mazom. Vyčistite ju a dôkladne vysušte predtým, ako ju zase pripojíte k načúvaciemu prístroju. Požiadajte ORL lekára, aby zároveň pravidelne kontroloval zvukovod dieťaťa, či nie je upchatý ušným mazom, aby sa koncovky vášho dieťaťa výrazne nezanášali.
  • Prezrite si plastovú hadičku, či nie je skrútená a skontrolujte háčik, či v ňom nie sú kvapky vody.

 

Ak načúvací prístroj aj napriek predchádzajúcim krokom nevydáva žiaden zvuk, prípadne stále praská, obráťte sa na akustika, ktorý vám vydal prístroj.