Zvukovod dieťaťa je celý deň (s výnimkou spánku) utesnený koncovkou. Teplo a pot tvorí priaznivé podmienky na množenie baktérií vo vnútri koncoviek, ale aj na obale prístroja, ktorý sa dotýka tela dieťaťa. Na to, aby ste predchádzali zbytočným zápalom zvukovodu a zároveň predišli poruchám načúvacieho prístroja, je dôležité sa oň každodenne starať.

 

Pre lepšiu prehľadnosť sme rozdelili informácie nasledovne:

Ako sa starať o načúvacie prístroje

Ako sa starať o batérie

Kontrola funkcie načúvacieho prístroja

Najčastejšie príčiny, prečo prístroj prestane správne fungovať