Načúvacie prístroje, ktoré sa pravidelne nesušia, môžu mať technické poruchy a skrátenú životnosť – to platí aj pri načúvacích prístrojoch, ktoré sú zvonku vodoodolné. Mnohí rodičia sa pýtajú, ako prístroje ošetrovať. Ponúkame vám preto nasledujúci postup. Pamätajte však, že postup sa  môže líšiť pri niektorých načúvacích prístrojoch. Overte si ho preto s návodom, ktorý ste dostali k načúvacím prístrojom. Uvidíte, že si postupne vytvoríte taký model starostlivosti o načúvacie prístroje, ktorý budete schopní dodržať a nebude vás príliš zaťažovať. Rodičia sa zvyknú starať o načúvacie prístroje dieťaťa večer, keď majú viac času a nie sú v strese, aby sa dostali rýchlo do práce alebo škôlky.

 

  • Pravidelne očistite načúvací prístroj jemnou a suchou handričkou – odstráňte všetku špinu, prach, ušný maz. Niektoré firmy odporúčajú použiť špeciálne vlhčené utierky.
  • Ak je večer, vyberte batériu a odložte ju do krabičky alebo na iné miesto tak, aby sa k nej dieťa nevedelo dostať.
  • Nikdy neumývajte načúvací prístroj vodou, čistiacimi roztokmi ani inými tekutinami (umývať sa môže iba ušná koncovka a hadička).
  • V noci vložte hadičku s koncovkou a telo načúvacieho prístroja oddelene do špeciálnej elektrickej sušičky. Niektoré elektrické sušiče načúvacie prístroje vysušia a zároveň ich vďaka UV žiareniu zbavia baktérií. Je to dobrá prevencia, keďže premnožené baktérie môžu v uškách spôsobiť svrbenie alebo zápal. Na trhu je viacero sušičiek, porovnajte si pred kúpou ceny vo viacerých obchodoch alebo firmách.
  • Do sušičiek sa vkladajú rozložené načúvacie prístroje bez batérie (pozri obrázok).

  • Ak nepoužívate susičku, prístroje odložte do nádobky, do ktorej sa vkladajú špeciálne odvlhčovacie tabletky. Odvlčovacia tableta musí ležať v nádobke tak, aby ste videli na „papierik“. Do nádobky vložte sitko a doň položte rozložené načúvacie prístroje bez batérie. Nádobku potom dobre uzavrite. Aj po tom, čo ráno prístroje a koncovky z nádobky vyberiete, nádobku dobre uzavrite, inak by sa tableta veľmi rýchlo znehodnotila tým, že by nasala vlhkosť zo vzduchu v izbe. Odvlhčovacia tableta vydrží pri správnom používaní cca 2 až 3 mesiace. Vymeniť by ste ju mali vtedy, keď stratí svoju farbu (je svetložltá až biela).

Rada rodičov: Bodky na načúvačikoch nám pomáhajú po čistení napasovať správnu koncovku na správny prístroj – Páčilo sa nám, keď sme na inom dieťati videli načúvacie prístroje, ktoré boli na spodku označené malými bodkami. Bodky tam malo preto, aby si prístroje rodičia omylom pri sušení a čistení nezamenili. (Keď totiž od prístroja odpojíte koncovku, ľahko sa prístroje zamenia). Ľavý prístroj mali označený modrou bodkou a pravý červenou bodkou. Až neskôr sme prišli na to, že to boli rovnaké farby, akou sú značené uši na audiograme našej Radky, ktorý sme dostali v nemocnici. Rovnaké bodky sme si urobili permanentnými fixkami aj my na našich načuváčikoch :-).

 

Na čo ďalšie dávať pozor, keď sa staráte o načúvacie prístroje:

  • Z času na čas kontrolujte filtre na mikrofónoch. Mali by mať farbu ako pri poslednej výmene. Ak sú tmavšie, fľakaté či špinavé, neprepúšťajú toľko zvuku, ako by mali, a preto je nutné ich vymeniť (poraďte sa vo firme, ktorá vám prístroj vydala, či je nutné filtre vymeniť).
  • V čase, keď načúvacie prístroje nepoužívate, nechajte priestor na batériu otvorený, aby sa prístroje vetrali a mohli vyschnúť.
  • Prístroj si nechajte profesionálne vyčistiť vo firme, ktorá vám ho vydala, najmenej raz za 12 mesiacov.

 

Vždy sa riaďte pokynmi, ktoré ste dostali pri preberaní prístroja. Ku každému načúvaciemu prístroju by ste pri jeho preberaní mali dostať písomné pokyny, ako sa starať o načúvací prístroj. Ak ich nemáte, požiadajte o ne vo firme alebo si ich stiahnite z webu.