Bábätká nedokážu rozoznať, či zvuk, ktorý počujú, znie tak, ako by správne mal. Preto leží zodpovednosť na vás rodičoch, aby ste pravidelne kontrolovali, či načúvacie prístroje fungujú správne. Najlepšie je kontrolovať prístroje večer, keď máte viac času (samozrejme, nemusí to byť každý večer). Trvá to iba chvíľu, ale výsledok je dôležitý – dieťa nenosí nefunkčný alebo pokazený prístroj dlhší čas bez toho, aby ste na to prišli. Na kontrolu sa vám zíde stetoclip (stethoset) a tester batérií. Ak budete pravidelne kontrolovať prístroj svojho dieťaťa, časom sa naučíte rozoznávať aj malé zmeny v kvalite jeho zvuku.

 

Pri kontrole prístrojov u bábätka odporúčame nasledujúci postup:

 1. Prezrite si načúvací prístroj – hľadajte škrabance, prasklinky, skontrolujte uvoľnené časti na načúvacom prístroji aj koncovke. Skontrolujte pripojenie FM systému, ak ho máte.
 2. Vložte batériu do testera na batérie. Sila batérie by mala ostať po 10 sekúnd na dobrej úrovni.
 3. Vložte dobrú batériu do načúvacieho prístroja.
 4. Nasaďte si stetoskop (stetoclip) a pripojte ho k načúvaciemu prístroju. (Stetoskop na kontrolu načúvacieho prístroja je hadička, ktorá má na jednej strane univerzálnu koncovku do ucha a na druhej strane násadu, ktorú priložíte na ušnú koncovku dieťaťa (na našom obrázku sa vloží modrá časť do vášho zvukovodu a červená časť sa nasadí na ušnú koncovku alebo hák načúvacieho prístroja). Občas môžete vidieť aj obojstrannú verziu stetoskopu, ktorá sa podobá na lekársky stetoskop – spodný obrázok. Stetoskop umožňuje rodičom kontrolovať kvalitu a silu zvuku, ktorý produkuje načúvací prístroj. Ak má vaše dieťa silný načúvací prístroj, používajte stetoskop s tlmičom, aby vám silný zvuk pri pravidelnom používaní neničil sluch.
 5. Plynulo viackrát zopakujte napríklad slabiku „pa“. Postupujte od šepotu po výrazne vyslovenú slabiku a späť. Zvuk by sa mal plynulo v načúvacom prístroji zosilniť a zoslabiť. Všímajte si, či nie je zvuk prerušovaný, keď meníte hlasitosť hlasu. Sledujte, či kvalita vášho hlasu, ktorý počujete v stetoskope, nie je skreslená alebo deformovaná. Ak počujete zmenu oproti tomu, keď ste si prístroje priniesli po pravidelnej kontrole z firmy, spojte sa s vyškoleným akustikom, od ktorého ste prístroj zakúpili, aby ho po technickej stránke skontroloval.
 6. Opakujte vybranú slabiku a jemne pritom poťukajte po koncovke, hadičke a obale prístroja. Nemali by ste cez stetoskop počuť prerušovaný zvuk, praskanie alebo iné rušivé zvuky. Ak počujete, spojte sa s akustikom.
 7. Skúste Lingov test 6 zvukov – Vyslovte tieto zvuky „óóóó, áááá, íííí, šššš, ssss, mmmm“ niekoľkokrát za sebou. Tieto zvuky by mali otestovať prístroj na základných frekvenciách, v ktorých sa pohybuje naša reč. Pri žiadnom zo zvukov by ste nemali počuť skomolený, prerušovaný alebo neostrý zvuk. Ak ho počujete, ozvite sa akustikovi.

 

V prípade, že kontrolujete prístroj staršieho dieťaťa (od 2 rokov), odporúča sa, aby ste z času na čas skúsili nasledujúci postup:

 1. Posaďte dieťa tak, aby sa na vás dívalo zo vzdialenosti asi 1 metra. Dieťa ma prístroj nasadený a zapnutý.
 2. Zakryte si tvár kruhom s látkou alebo hustým sitkom (nemal by to byť kúsok papiera, aby sa od neho neodrážal zvuk).
 3. Postupne hovorte nasledujúcich 6 Lingových zvukov – „óóóó, áááá, íííí, šššš, ssss, mmmm“ (tieto zvuky reprezentujú rozdielne frekvencie reči, pozri druhú knihu kapitolu Sluchová výchova). Uistite sa, že nestojíte pri dieťati blízko, aby necítilo váš výdychový prúd.
 4. Požiadajte dieťa, aby zdvihlo ruku alebo hodilo kocku do škatuľky, keď započuje zvuk. Ak sa už dieťa naučilo rozoznávať kartičky s Lingovými zvukmi, môže ich zdvíhať alebo k nim prikladať prislúchajúce hračky. Staršie dieťa zvuky po vás zopakuje.

 

Zapíšte si, ktoré Lingove zvuky dieťa pravidelne počuje zo vzdialenosti 1 metra, 2 metrov alebo 3 metrov pri funkčnom načúvacom prístroji s dobrou batériou. (Nie všetky deti sú schopné vnímať všetkých 6 Lingových zvukov). Z času na čas skontrolujte, či je dieťa schopné zachytiť všetky Lingové zvuky z rovnakej vzdialenosti. Prečo je to jednoduché cvičenie dobré?

 

♦  Ak dieťa prestane počuť hlásku, na ktorú predtým reagovalo, detailne si prezrite jeho načúvacie prístroje (pozri postup hore). Ak zistíte, že načúvacie prístroje fungujú dobre, ale dieťa napriek tomu nezareaguje na zvuky, ktoré predtým počulo, môže to nasvedčovať tomu, že sa vášmu dieťaťu dočasne zhoršil sluch (napríklad pre nádchu alebo tekutinu v strednom uchu). Ak dieťa dlhodobo nereaguje na zvuky, ktoré predtým počulo, uistite sa, že sa jeho porucha sluchu trvalo nezhoršuje. Môže mať progresívnu (zhoršujúcu) poruchu sluchu (pozri kapitolu Porucha sluchu).