Otázky ohľadne výmeny procesora po 5 rokoch – nemocnica Antolská

16.4 sme na FB skupine Dieťa s poruchou sluchu v ranom veku oslovili pani docentku Kabátovú s otázkami ohľadne výmeny procesorov po 5 rokoch v tomto znení

„Dobrý deň pani docentka Kabátová. Po prvej euforii vzniko v poslednej dobe veľa šumu o tom, ako zažiadať o nový procesor kochleárneho implantátu, keď má dieťa po 5 rokoch nárok na jeho výmenu. Keďže ste centrum, ktoré zaimplantovalo naviac detí na Slovensku, čiže veľká väčšina implantovaných detí je u vás, mám na vás niekoľko otázok, ktoré nám rodiny dávajú a nemáme na nich v rôznych CŠPP odpoveď.“ (8 pôvodných otázok je uvedených nižšie červenou farbou)

Pani docentka veľmi promptne 16.4 odpovedala na môj pracovný mail. Jej odpovede sú uvedené v texte kurzívou.

23.4 sme jej poslali ďalšie doplňujúce otázky (označené zelenou farbou), keďže viaceré jej odpovede vyvolali v nás aj rodičoch ďalšie otázky.

30.4 sme dostali emailom od pani docentky nasledujúcu odpoveď na doplňujúce otázky – „Z našej strany je táto téma uzavretá, ak konkrétny rodič potrebuje aktuálnu informáciu, kontakty na nás sú verejne dostupné a môže sa na nás každý užívateľ obrátiť.“

Na doplnkové otázky označené zelenou farbou teda odpoveď nemáme a môžete sa ich mailom opýtať individuálne každá rodina za seba. Kontakty na jednotlivých odborníkov z Centra kochleárnej implantácie na Antolskej nájdete na http://www.orl-lfuk.sk/wp/ambulancie/kochlearne-centrum/

  1. Mohli by ste prosím poradiť rodičom, aký je presný postup ako a kde majú žiadať o nový procesor a koľko to trvá v tomto momente vo vašej nemocnici, kým dieťa nový procesor na výmenu dostane?

„Žiadosť o nový rečový procesor ku kochleárnemu implantátu podáva pracovisko, kde bol nepočujúci implantovaný do príslušnej zdravotnej poisťovne. Rodič nepodáva žiadnu žiadosť. Celý proces od odoslania žiadosti po jeho výmenu trvá niekoľko mesiacov.“

Ako vie rodina, že ste o výmenu už požiadali? Dávate jej info?

Čo všetko sa deje so žiadosťou počas týchto mesiacov? Odkiaľ a kam putuje žiadosť z vášho pracoviska, že trvá proces až niekoľko mesiacov?

  1. Existuje reálny poradovník žiadostí, ktorý môžu rodiny vo vašej nemocnici vidieť a vedieť tak, koľko je v tomto momente žiadateľov na výmenu procesora ešte pred nimi?

„Žiadosť do zdravotnej poisťovne odosielame podľa poradia, v akom boli pacienti implantovaní. Tento rok mala už väčšina pacientov, ktorí sú 10, resp. 20 rokov po implantácii, vymenené procesory, teraz odišli žiadosti do ZP pre pacientov, ktorí sú 9 a 19 rokov po KI. Každý rodič nás môže kontaktovať a informáciu o tom, koľko pacientov je pred ním, dostať. Poradovník nemôže byť zverejnený kvôli ochrane osobných údajov.“

Odchádzajú žiadosti z vašej nemocnice postupne alebo naraz napríklad 2 x za rok za všetkých, ktorí sú teraz 9 a 19 rokov po KI?

Koľko ešte nepočujúcich je v danom momente v poradovníku vo vašej nemocnici, kým sa dostanú na rad ročníky 5 a 15?

Podľa vášho odhadu, koľko ročníkov ešte do konca tohto roku vymeníte?

  1. Máte ako nemocnica od jednotlivých poisťovní limity, koľko nových procesorov za Medel aj Cochlear môžete ročne vrámci výmen urobiť, čo následne ovplyvňuje to, ako dlho to bude trvať, kým sa jednotlivé žiadosti sprocesujú?

„Limity od zdravotných poisťovní my ako pracovisko nemáme, implantáty, procesory, ale aj iné lieky a špeciálny zdravotný materiál objednáva nemocničná lekáreň.“

U koho z nemocničnej lekárne by sme sa mohli ohľadne limitov zdravotných poisťovní informovať? Zaujíma nás cielene KI, nové žiadosti o KI a výmeny.

  1. Je pravdou, že ak urobíte v danom mesiaci <období> výmeny procesorov, tak v ten mesiac <obdobie> už nemôžete implantovať nové deti, keďže ste finančným budgetom limitovaní poisťovňou?

„V prvom rade nemocničná lekáreň objednáva kochleárne implantáty pre tých, čo čakajú na operáciu. Až potom rečové procesory na výmenu.“

Koľko máte aktuálne čakateľov na KI, ktorých nemocničná lekáreň uprednostní pred tými, ktorí čakajú na výmenu procesora?

  1. Ako často zasadá schvaľovacia komisia vo vašej nemocnici? Ak rodina podá žiadosť teraz, je ich žiadosť sprocesovaná hneď <v blízkej budúcnosti> alebo sa všetky žiadosti spracovávajú napríklad iba 2x do roka?

„Rodina nepodáva žiadnu žiadosť, výmena procesorov sa neschvaľuje na indikačnej komisii.“ 

Znamená to, že idete za radom a budete kontaktovať rodinu alebo dospelých nepočujúcich, keď sa na nich dostane rad?

  1. Je možné, aby rodina zažiadala o nový procesor v inom centre, ktoré implantuje daný model ako v tom, kde bolo ich dieťa implantované?

„S týmto sme sa ešte nestretli. V žiadosti o výmenu procesora je potrebné uviesť aktuálny stav sluchu a reči presne definovanými testami. Od tohto sa odvíja aj odpoveď na vašu otázku č.7.“ 

Ak by rodiny o výmenu procesora v inej nemocnici požiadali, bolo by to možné? Máte nejaký guideline, ktorý im to neumožní?

Líšia sa podmienky a testy v jednotlivých implantačných centrách alebo máte všetky centrá jednotné testy, ktorými hodnotíte aktuálny stav sluchu a reči?

  1. Musí chodiť rodina na pravidelné rehabilitačné pobyty do nemocnice, aby mohla žiadať o nový procesor alebo stačí, že po celé roky chodila na pravidelne nastavovania kochleárneho implantátu, dochádza k iným odborníkom a je zjavné, že sa o dieťa rečovo aj sluchovo stará.

Ovplyvňuje výsledok zhodnotenia aktuálneho stavu reči a sluchu to, či a kedy bude dieťaťu vymenený procesor? Alebo je výsledok testov pre centrum iba informačný a dieťaťu sa musí procesor vymeniť preto, lebo má na to nárok zo zdravotnej poisťovne a v danom momente je v poradí, bez ohľadu na to, aká je jeho vývinová úroveň reči a sluchu.

  1. Je výmena nárokovateľná aj pre rodiny, ktoré na pobyty z rôznych dôvodov odmietajú chodiť úplne?

„Zatiaľ všetci pacienti, u ktorých sme realizovali výmenu, chodia k nám na pravidelné vyšetrenia.“

Zjavne sú viaceré rodiny, ale ja dospelí nepočujúci, ktorí týždenné pobyty odmietajú alebo sa im snažia vyhnúť (či už pri výmene alebo samotnom nastavovaní). Vieme o takých, ktorým bolo povedané, že musia na pobyt prísť, a to napriek tomu, že chodia na ambulantné nastavovanie, čiže sú viac menej centrom k pobytom nútení. Aj na FB sa pod otázkami niektorí rodičia vyjadrovali tak, že nechcú na týždenné pobyty z rôznych dôvodov chodiť. Ako budete riešiť také rodiny alebo dospelých nepočujúcich, ktorí na ambulantné „otestovanie“ prídu, ale týždenný pobyt nebudú chcieť absolvovať? Zaradíte ich bez znevýhodnenia do poradovníka?