Odpovede rodičov sa líšia. Nasledujúce dôvody uviedli rodičia, ktorí sa rozhodli absolvovať genetické vyšetrenie:

„Niektoré genetické poruchy sluchu majú tendenciu sa zhoršovať. Ak sa dozvieme, že sa porucha sluchu v blízkej budúcnosti pravdepodobne zhorší, môžeme ihneď na začiatku zakúpiť výkonné načúvacie prístroje a zároveň uvažovať o tom, či začneme s dieťaťom komunikovať aj posunkovým jazykom, aby malo na čom neskôr budovať. Zároveň sa môžeme s predstihom spojiť s centrom kochleárnej implantácie, prípadne absolvovať niektoré nevyhnutné vyšetrenia skôr, keďže sa na vyšetrenia dlho čaká.“

 

„Uvažujeme o tom, že budeme mať ďalšie dieťa a chceme vedieť, aké sú šance, že aj naše ďalšie dieťa bude mať poruchu sluchu, chceme seba aj ostatných na tú možnosť pripraviť.“

 

„Chceme sa za každú cenu vyvarovať toho, aby aj naše ďalšie dieťatko malo poruchu sluchu. Ak sa zistí, že porucha sluchu je v našom prípade genetická, budeme uvažovať o oplodnení zo skúmavky s tzv. riadeným výberom zárodkov.“

 

„Počuli sme, že s niektorými genetickými poruchami sluchu sú spojené iné zdravotné problémy. Ak sa potvrdí, že má naše dieťa syndrómovú poruchu sluchu, môže nám to pomôcť zachytiť iné zdravotné problémy skôr a liečiť ho predtým, ako sa stanú veľmi vážnymi.“