1.   Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Ponúkajú pomoc rodine ambulantne, alebo priamo v rodine. V tíme odborníkov sa zväčša priamo nachádza špeciálny pedagóg, logopéd a psychológ, ale spolupracuje sa podľa potreby aj s ďalšími odborníkmi. Centrá ponúkajú pomoc rodine v nasledujúcich oblastiach:

 • špeciálno pedagogická – ako minimalizovať dôsledky poruchy sluchu na vývin dieťaťa, aká je vývinová úroveň dieťaťa a ako mu pomôcť napredovať v oblasti reči, rozumových schopností, motoriky, samoobsluhy, ako komunikovať s dieťaťom (rôzne komunikačné metódy a stratégie – orálny jazyk, odzeranie, prstová abeceda, posunkový jazyk…) , akú školu vybrať pre staršie dieťa (integrácia vs. špeciálne školy), aká je dostupná literatúra pre rodičov o poruche sluchu….
 • psychologická – ako sa vyrovnať s poruchou sluchu dieťaťa, ako podporiť zdravý vývin dieťaťa a zároveň uspokojiť potreby všetkých členov rodiny, kde nájsť podporné skupiny rodičov s deťmi s poruchou sluchu….
 • sociálna – aké máte ako rodičia práva, akú podporu môžete získať od štátu, ako vyplniť jednotlivé žiadosti….
 • zdravotnícko – technologická – kde a ako sa vyšetruje sluch, čo znamenajú výsledky testovania – audiogram, aké sú dostupné a vhodné kompenzačné a informačné prostriedky pre dieťa so stratou sluchu a kde sa dajú zakúpiť….

Pozrite si zoznam Centier špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré ponúkajú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku.

 

2. Poskytovatelia služby včasnej intervencie

Včasná intervencia v sociálnej oblasti v sebe integruje:

 • podporu vývinu dieťaťa,
 • posilnenie kompetencií samotnej rodiny,
 • podporu začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti.

V tomto momente nemáme informácie, ktorí všetci poskytovatelia sa venujú aj cielene rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku. Skúste sa obrátiť na www.centravi.sk

 

3. Logopédi, ktorí poskytujú služby deťom s poruchou sluchu v ranom veku

4. Podporné skupiny rodičov detí s poruchou sluchu vám umožnia:

 

5. Knihy pre rodičov detí s poruchou sluchu v ranom veku

Máme dieťa s poruchou sluchu I – stiahnite si zdarma, zakúpte si na Dobrej krajine

Máme dieťa s poruchou sluchu II – stiahnite si zdarma, zakúpte si na Dobrej krajine

 

6. Dospelé nepočujúce a nedoslýchavé osoby vám môžu pomôcť:

 • priblížiť skúsenosti ľudí s poruchou sluchu
 • porozumieť rozdielnym vzdelávacím, sociálnym a kultúrnym perspektívam, ktoré sú ovplyvnené výberom komunikačnej metódy, používaním kompenzačných pomôcok, výberom školy
 • vidieť rozdielne spôsoby komunikácie „naživo“
 • nájsť úspešný „model“ pre vaše dieťa medzi osobami s poruchou sluchu
 • kontakujte napr. Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, SNEPEDA

 

7. Centrum pre deti s poruchami sluchu – NUDCH Kramáre a ďalšie kliniky

 

8. Organizácie, portály a FB skupiny so zaujímavým obsahom pre rodičov