Služby včasnej intervencie/raného poradenstva/ranej starostlivosti – pod akýmkoľvek názvom, by mali byť neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o rodiny, do ktorých sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením. Služby raného poradenstva môžu výraznou mierou prispieť k zlepšeniu podmienok, v ktorých sa rozvíja dieťa s poruchou sluchu. Poskytnutie podpory a pomoci v čase, keď sa  rodina ocitne v náročnej životnej situácii z dôvodu sluchovej poruchy,   môže  znamenať nový začiatok, vyrovnanie,  víziu.

Vy, rodiny s deťmi s poruchou sluchu máte nárok  na služby včasnej intervencie a aj na odborné služby, ktoré poskytujú centrá špeciálnopedagogického poradenstva. Chceme vás povzbudiť, aby ste žiadali kompetentných, aby ste mohli  uplatniť svoje  práva a právo dieťaťa na  poskytnutie  služieb, ktoré môžu podporiť vašu rodinu aj vývin vášho dieťaťa.  Autorky tejto publikácie veria, že v blízkom čase sa kvalitné služby raného poradenstva stanú dostupné každej rodine, ktorá ju potrebuje.

 

„Až keď mi prvýkrát po diagnóze ‚váš syn má ťažkú poruchu sluchu‛ padli oči na Mesiac, celé mi to zrazu došlo ja nebudem môcť synovi rozprávať o tom, čo je za hranicou našej oblohy, tak ako iní otcovia, veď Maťko ma nepočuje!  Ja totiž milujem astronómiu a chcel som k nej viesť aj syna. Po diagnóze akoby všetko naokolo stratilo zmysel astronómia, riekanky, ktoré ma učila babička, uspávanka, ktorú mi spievala mama, moje dlhé monológy, ktorými som Maťka chcel naučiť niečo o svete  nič z toho pre Maťka neexistovalo. Neveril som, že mu ako otec budem môcť niečo odovzdať a niečo ho naučiť. Maťko mal vtedy 16 mesiacov. Potom k nám začali chodiť surdopedičky Silvia a Gabika ukazovali nám, ako Maťka rozvíjať, ako s ním komunikovať a dali nám nádej, že vďaka načúvacím prístrojom nás možno bude opäť počuť. Odmena na seba nenechala dlho čakať a Maťko sa začal učiť nové veci a hýbať sa dopredu. Vďaka odbornému vedeniu sme mu vedeli od začiatku pomáhať.  Dnes sa už rozprávame nad knihou o vesmíre, o planétach a o Mesiaci. Silvii a Gabike sme zo srdca vďační, že nás podporili a zorientovali v najťažších chvíľach po diagnóze. Na Mesiac sa zasa pozerám s radosťou a s mojím milovaným synom.“

 

Rané poradenstvo je zamerané na podporu rodín, do ktorých sa narodí dieťa s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením. Úlohou raného poradenstva je čím skôr poskytnúť  rodine podporu, informácie a praktické rady.

Cieľom raného poradenstva je tiež pomôcť rodine vyrovnať sa s postihnutím dieťaťa. Rané poradenstvo vychádza predovšetkým z potrieb rodiny a dieťaťa a malo by viesť k tomu, aby sa rodina naučila zvládať novú situáciu bez pomoci odborníkov a svojím vlastným spôsobom.

Rané poradenstvo je teda poskytnutie vzdelávacích, terapeutických, preventívnych a rodinu podporujúcich služieb deťom s postihnutím vo veku od 0 do 6 rokov (s dôrazom na prvé tri roky života) a ich rodinám. Cieľom služieb raného poradenstva je tiež optimalizovať vývin dieťaťa a poskytnutím služieb zvýšiť pravdepodobnosť čo najlepšieho zaradenia dieťaťa do spoločnosti, vytvoriť podmienky na maximálnu možnú sociálnu integráciu dieťaťa v škole a neskôr jeho pracovného uplatnenia.

Rané poradenstvo vychádza z viacerých základných východísk, ktoré ho odlišujú od ostatných foriem poradenskej práce.

 

V tejto kapitole sa dozviete viac:

Základné východiská raného poradenstva

Rané poradenstvo v rodinách s dieťaťom s poruchou sluchu ako špecifická služba

Ako je to s raným poradenstvom/včasnou intervenciou na Slovensku?