Veľa sa toho v odborných publikáciách aj magazínoch popísalo o tom, ako sa zvyšuje rozvodovosť na Slovensku. Mnohé rodiny zažívajú krízové situácie – stratu zamestnania, choroby, úvery. Rodiny, ktoré zápasíte okrem „bežných“ trápení ešte aj so starostlivosťou o dieťa s poruchou sluchu alebo dieťa s viacnásobným postihnutím, ste často ešte pod väčším tlakom, pretože sa musíte naučiť mnoho nových vecí, musíte zlaďovať rôznych odborníkov, denne sa starať o dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť, hľadať najlepšie možnosti liečby a kompenzácie sluchu, naťahovať sa so sociálnym, zdravotníckym alebo školským systémom, zvládať zvýšené výdavky na lieky alebo terapie… Všetky tieto požiadavky vyžadujú od vás energiu a čas, často by zamestnali ďalšieho človeka na plný úväzok, ktorý však vo vašej rodine nie je.  Dalo by sa predpokladať, že zvyšujúci sa stres v rodine prinesie väčšie riziko rozvodu. Nie je to tak. Dobrou správou je, že sa manželské páry s dieťaťom, ktoré má postihnutie, nerozchádzajú o nič častejšie  ako iné páry. Naopak, ukazuje sa, že mnohé páry majú pocit, že to, že ako manželia hľadali spoločné riešenia, ako pomôcť ich jedinečnému dieťaťu a zároveň sa postarať o ostatných členov rodiny, utužilo ich vzájomný vzťah. Vďaka tomu, že zažili, že sa môžu jeden o druhého oprieť, je podľa nich ich súčasný vzťah silnejší a citlivejší. Zdravotné postihnutie dieťatka sa naučili vnímať ako výzvu, ktorá ich rodinu navzájom emocionálne zblížila, rozšírila obzory, zmenila hodnoty a pohľad na svet. Vďaka postihnutiu sa stretli s novými inšpiratívnymi ľuďmi, zažili pomoc komunity alebo utužili vzťahy s cirkevným spoločenstvom.