V kapitole Dieťa s poruchou sluchu sme sa vám snažili opísať nielen vlastnosti detí, ale aj dôsledky poruchy sluchu. Táto kapitola je určená tým, ktorí už vedia, aké talenty ich deti môžu mať, a radi by zapremýšľali, ako vychovávať dieťa s poruchou sluchu tak, aby dosiahlo svoj potenciál  a zároveň ostal zvyšok rodiny šťastný a spokojný.

 

Efektívna komunikácia je nevyhnutný základ výchovy. Aby ste vy rodičia mohli splniť svoje poslanie, potrebujete rozumieť svojmu dieťaťu. Každé dieťa, počujúce aj nepočujúce, potrebuje vedieť, čo si rodičia myslia a cítia, a musí mať zároveň možnosť o tom, čo si myslí a cíti ono samo, komunikovať. Na forme komunikácie nezáleží, dôležité je nestratiť príliš veľa času a nadviazať s dieťaťom efektívnu obojsmernú komunikáciu v čo najranejšom veku. Iba tak si budete vedieť navzájom odovzdať svoje myšlienky, skúsenosti a názory.  Ak má vaše dieťa ťažkú stratu sluchu a vy si nie ste istí, či počuje hovorenú reč dostatočne, môžete kombinovať hovorenú reč s posunkami, aby ste medzi sebou a dieťaťom vytvorili čo najskôr efektívny spôsob komunikácie, ktorý vám umožní vychovávať dieťa s poruchou sluchu rovnako ako akékoľvek iné počujúce dieťa rovnakého veku. O tom, ako zapájať posunky do komunikácie s dieťaťom, sa dozviete v kapitole Posunkovať alebo neposunkovať.

 

V tejto kapitole sa dozviete:

Na čo myslieť pri výchove dieťaťa s poruchou sluchu (osvedčené tipy rodičov aj odborníkov)

Názory rodičov na výchovu dieťaťa s poruchou sluchu

Ako vidia výchovu ľudia s poruchou sluchu