„Priala by som si, aby sa so mnou viac rozprávali o tom, ako sa cítim (u nás sa veľmi o pocitoch nikdy nerozprávalo). Priala by som si, aby som mala odvahu hovoriť s našimi o šikane alebo výsmechu, aby som sa nebála priznať si emócie doma, ako aj vonku v škole. Dril a učenie boli skvelou vecou, ale stále som ako dieťa bažila po emóciách, po rozprávaní sa.

 

 „Neprial by som si zmeniť nič, iba to, aby ma boli dali rodičia na tréning bojového umenia, aby som v triede získal rešpekt a ukončil šikanu.“ 

 

 „Prial som si, aby mi vtedy ukázali iné dieťa, rovesníka rovnakého postihnutia. Aby som nemal pocit, že som jediný na svete, nemal pocity menejcennosti a osamelosti v integrovaných podmienkach. Do šiestich rokov som bol iba medzi počujúcimi a nedoslýchavých som stretol až vtedy, keď som nastúpil do školy pre nedoslýchavých.“

 

„Nikdy som nemala rada slovo postihnutý a doposiaľ ho v spojení s mojou osobou nemám rada. Vždy tvrdím, že postihnutí či hendikepovaní sú tí, ktorí ozaj už nemôžu napriek všetkej snahe ísť ďalej, tí, ktorí si sami nevedia pomôcť. U mňa to tak nie je, ja svoj život zvládam dobre. To, že dobre nepočujem, je len moja slabá stránka, rovnako ako iní ľudia majú iné slabé stránky.“

 

 „Priala by som si v detstve spoznať iné nepočujúce deti.“

 

„Priala by som si, keby so mnou išli rodičia k ORL lekárovi už v skoršom veku, keďže sa moja porucha sluchu zistila neskôr (ale rozumiem, že v čase, keď som vyrastala, ešte nebola taká rozšírená diagnostika ani špeciálnopedagogická starostlivosť, ako je to teraz).“

 

„Keď som vyrastala, priala som si, aby ma moji rodičia mali radi a ľúbili ma, aby ma vychovávali v harmonickom prostredí a vytvárali bezpečný domov. Medzi nami bolo vždy napätie. Som vďačná hlavne svojim súrodencom, že ma neodsúvali do kúta za to, že som INÁ. Brali ma za rovnocennú osobu. Klobúk dole, že to so mnou vydržali. Stálo to za to! “

 

„Prial som si, aby moji rodičia nikdy nepoužívali ,Potom ti to poviem‘ a v skutočnosti nič nakoniec nepovedali alebo debatu zhrnuli len veľmi stručne.“

 

„Priala som si, aby vedeli posunkovať, oni to ale zásadne odmietali.“

 

„Priala by som si, aby sa so mnou rozprávali tak ako s počujúcou sestrou. Aby mi veci vysvetlili hneď, keď som nerozumela, a nie až neskôr.“