Diagnóza poruchy sluchu väčšinu rodičov zaskočí. Nasledujúce riadky sú určené vám – rodičom, ktorí zažívate zmätok v duši. Píšeme ich preto, aby sme vám pomohli vnímať a rozumieť, že zmätok v duši, ktorý väčšina z vás zažíva, je normálny, dočasný a zdravý. Objavuje sa aj u iných rodičov a  nie je nutné sa zaň hanbiť.

Pre tých, ktorí ste sa dozvedeli o poruche sluchu u vášho dieťaťa len nedávno, budú informácie v tejto kapitole pravdepodobne nové. Dúfame, že vám pomôžu porozumieť vašim pocitom a ukážu vám, ako znova získať nádej, že svoj život a rodinu máte pevne v rukách.

 

Pred tým, ako túto kapitolu otvoríme, by sme vás chceli povzbudiť. Napriek tomu, že má porucha sluchu vážne dôsledky na dieťa aj rodinu, pokiaľ nie je včas zachytená a dobre kompenzovaná načúvacími prístrojmi alebo kochleárnym implantátom, vaše deti majú veľkú výhodu oproti deťom, ktoré vyrastali pred 10 rokmi. Na Slovensku beží už niekoľko rokov novorodenecký skríning sluchu, vďaka ktorému je porucha sluchu zachytená u čoraz väčšieho počtu detí už v ranom veku. Ďalšou významnou zmenou je, že sa v poslednom roku dostáva čoraz viac detí k načúvacím prístrojom už okolo šiesteho mesiaca veku. Veľkou pomocou pre rodiny je, že v roku 2016 zvýšila zdravotná poisťovňa doplatok za načúvacie prístroje, vďaka čomu môže vaše dieťa získať kvalitnejšie digitálne prístroje ako  pred dvoma rokmi. A v neposlednom rade sa objavuje čoraz viac centier, ktoré ponúkajú ranú intervenciu rodičom detí s poruchou sluchu. Napriek tomu, že zažívate podobné emócie ako rodičia spred 10 – 20 rokov, možností, ako úspešne zvládnuť poruchu sluchu vo vašej rodine, je čoraz viac.

 

Začnime našu púť dvomi príbehmi, ktoré napísali rodičia dieťaťa s poruchou sluchu a pokračujme procesom zmierovania sa.

Vitajte v Holandsku

Krása jazdy z Holandska do Talianska

Stratené sny a trúchlenie

Obdobie pred tým ako sa potvrdí diagnóza

Obdobie búrlivých emócií

Obdobie postupného prijatia reality a znovuobjavovania snov