Tým, že začnete navštevovať podporné skupiny alebo organizácie združujúce rodičov, začnete postupne stretávať rodičov, ktorí budú mať menej vedomostí a skúseností ako vy, rodičov, ktorí budú v stave počiatočného zúfalstva. Vaša podpora a skúsenosti budú pre nich veľkou pomocou, pretože sa z prvej ruky dozvedia, že mať dieťa s poruchou sluchu nemusí byť koniec sveta. Nič nepomáha rodičom viac ako pocit, že ste všetci na spoločnej lodi.

 

„Som typ človeka, ktorý je schopný sedieť a plakať, že sa niečo nedá uskutočniť, že sa svet nezmení. Teraz však vidím, že sa svet pre naše decká mení. Akoby sa mi splnil sen, keď vidím, koľkí rodičia pomáhajú, koľkí tomu venovali srdce. Už vidím, že to má zmysel. Rodičia zbúrali môj svet pesimizmu.“

 

 „Na Slovensku sú mnohí zúfalí rodičia, ktorí nevedia, že sluchová výchova aj posunky môžu pomôcť, existujú rôzne načúvacie prístroje aj metódy, ako overiť, či dieťa dobre s prístrojmi počuje. Práve títo rodičia potrebujú vašu pomoc. Chcem veriť, že v tom nie sme sami, že spolu zmeníme Slovensko. Stane sa z nás silná a pozitívne naladená komunita rodín detí s poruchou sluchu (www.nepocujucedieta.sk). Pomoc nie je jednosmerná. Pridajte sa k nám, aby vás mohol nájsť niekto vo vašom regióne.“