Č

Čistá tónová audiometria

vyšetrenie sluchu, ktoré zisťuje, ako dieťa reaguje na jednotlivé tóny. Toto vyšetrenie sa robí v tichom prostredí pomocou izolovaných tónov.

Viac sa dozviete tu

 

Čistý tón

tón, ktorým sa testuje sluch. Čistým sa nazýva preto, lebo kmitá iba na jednej frekvencii.